Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg

Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg UGent

Lees meer over de onderwijsvisie, het onderwijsaanbod, ondersteuning van studenten, ondersteuning van lesgevers en opleidingen, kwaliteitszorg,…. aan UGent.

Meewerken aan het onderwijsbeleid van de FEB

Via verschillende bevragingen kan feedback worden doorgegeven aan de lesgevers en de opleidingscommissies die hiermee vervolgens aan de slag gaan. Er zijn ook tal van raden en commissies waarin studenten, alumni, … een actieve bijdrage kunnen leveren aan het onderwijsbeleid (contacteer Stuveco).

 

Bevragingen

 • Vakfeedback
 • Opleidingsfeedback
 • Masterproefbevraging

Raden en Commissies

Overzicht raden en commissies

  Onderwijsinnovatieprojecten in de kijker

   

  Een warm welkom! 

  Tijdens de introductiedagen maken nieuwe studenten kennis met de faculteit, de leslokalen, de medestudenten, de studentenbegeleiding, enz. Ze krijgen er bovendien veel praktische informatie waardoor ze goed geïnformeerd naar de eerste les kunnen gaan (cursussen, handboeken, lessenrooster, groepsindeling, practica, oefeningen, enz.)

  Modulaire master - TEW

  Het masterprogramma in de opleiding Toegepaste economische wetenschappen verloopt via een modulair programma. 

  Info voor medewerkers

  Lees meer over de organisatie van lessen en examens, onderwijsprofessionalisering, online tools, onderwijsinnovatie, masterproeven, ... aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

  Contact 

  Email: kco.eb@UGent.be 

  Onderwijsdirecteur

  Gailly Frederik

  Universiteit Gent
  Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  Kwaliteitscel onderwijs
  Tweekerkenstraat 2
  9000 Gent Google Maps