Masterproefonderwerpen educatieve master

Elke student binnen de educatieve master schrijft een masterproef.

Elke masterproef heeft volgende kenmerken:

  • Een literatuurstudie die aanleiding geeft tot een educatieve probleemstelling of educatieve onderzoeksvraag.
  • Wetenschappelijk onderbouwde methodes en resultaten die bediscussieerd worden met aandacht voor de implicaties voor de onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid.

Deze masterproef kan in samenwerking met een school/leerkracht uitgevoerd worden. De school kan een onderwerp voorstellen, hierrond informatie voorzien en de student begeleiden in zijn onderzoek.

 

Contacteer Evelien Opdecam () voor meer informatie of om een masterproefonderwerp voor te leggen.