Workshops

Neem met uw klas uit de derde graad van het Secundair Onderwijs deel aan één van onze gratis interactieve workshops die aansluiten bij het leerplan van de economische richtingen en een boeiende en leerrijke confrontatie vormen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Met deze initiatieven willen we ook de maatschappelijke blik van leerlingen uit niet-economische opleidingen verruimen. Graag laten wij u kennismaken met de workshops van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent.

A, B, C, D ... aan jou de keuze

Op een ervaringsgerichte wijze maken de leerlingen kennis met een 'echte' examensituatie op universitair niveau. Na het kritisch lezen / analyseren van actuele wetenschappelijke teksten wordt hen gevraagd om representatieve meerkeuzevragen op te lossen. In een verdiepende ronde gaan we in op een tekst uit de Economie. Tijdens de interactieve feedback krijgen de leerlingen antwoorden op vragen als: Welke (studie)vaardigheden zijn belangrijk bij het bestuderen van academische teksten? Welke aanpak is succesvol bij het afleggen van multiplechoice-examens?

(workshop, duurtijd 3u, max. 25 leerlingen, gratis)

LEGO truck design game

In het LEGO truck design game bouwen leerlingen met een beperkt budget een pick-uptruck waarbij ze de afweging moeten maken tussen kostprijs, kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wie dit alles aan een zo laag mogelijke kostprijs kan realiseren mag zich tot 'topmanager' kronen. Door het spel te spelen met LEGO ontdekken leerlingen een aantal principes uit de toegepaste economie spelenderwijs (bv. kostprijsberekening, marktonderzoek, audit, ..). Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat het studiegebied concreet inhoudt. Ook de link met engineering komt aan bod (bv. belang van new product development, reverse engineering, ...). Daarom is dit spel voornamelijk gericht op leerlingen ASO uit de niet-economische richtingen (derde graad) om kennis te maken met de richtingen Toegepaste economie en Handelsingenieur.

(workshop, halve dag, max. 20 leerlingen, € 3 per deelnemer)

 

Iets met Economie!

‘Iets met Economie’ is een infosessie die leerlingen wegwijs maakt in de economische opleidingen in het hoger onderwijs; zowel professionele als academische opleidingen. Deelnemers krijgen zicht op de indeling van een lesweek, de benodigde studiemethoden en -vaardigheden. Tijdens de workshop schetsen deskundigen de toekomstperspectieven en de tewerkstellingsmogelijkheden met een diploma economie.

(studiekeuze, 30-60 min., gratis)

 

Praktisch

Alle workshops worden georganiseerd op de campus Tweekerken (Tweekerkenstraat 2) te Gent. De infosessie ‘Iets met Economie’ kan op verplaatsing worden ingericht voor een onbeperkt aantal deelnemers. De workshops en infosessies zijn gratis (uitgezonderd de LEGO truck design game). Data zijn in onderling overleg met de leerkracht en worden aangeboden tijdens de maanden oktober t.e.m. december en februari t.e.m. april.

 

Contact

Dhr. Grégory Maes
Gregory.Maes@UGent.be
+32 (0)9 264 33 08