Online infosessies GIT - academiejaar 2020-2021

Tussen de puntenbekendmaking (10 september) en start van het academiejaar (21 september) zullen er online infosessies ingericht worden per opleiding en per type GIT (= geïndividualiseerd traject) om op die manier zoveel mogelijk studenten "corona-proof" te kunnen verder helpen nog vóór de start van het academiejaar.

De meeste sessies wordt meermaals herhaald, zodat het voor iedereen mogelijk moet zijn om minstens één sessie bij te wonen.

De infosessies gaan online door via Bongo Virtual Classroom, je hoeft hiervoor dus niet naar de campus te komen.

 

Je kan op 2 manieren deelnemen aan de online infosessies:

  1. ofwel via UFORA > INFOSITE Faculteit Economie en Bedrijfskunde > Overige Tools > Bongo Virtual Classroom
  2. ofwel klik je in het overzicht hieronder op de datum en het tijdstip van de infosessie die je wenst te volgen. De link zal vervolgens de Bongo-sessie openen.

Let op: Je logt best in op een Bongo Virtual Classroom-sessie via een Google Chrome browser!

 

Per infosessie kunnen er 150 studenten aansluiten, waarbij "first come first serve" principe geldt. Is een sessie "vol", dan dien je een volgende sessie te volgen.

De sessies gaan stipt van start op het tijdstip hieronder vermeld, probeer dus 5 minuten voor de start van de sessie reeds aanwezig te zijn.

 

Niet 100% duidelijk welke sessie je moet volgen? Mail naar en schets jouw situatie.

Studieverandering bachelor binnen de faculteit

Voor wie "intern" van bacheloropleiding wil veranderen binnen onze faculteit. (bvb. overstap van bachelor TEW naar HW, of van HIR naar TEW, of van HW naar BPM,...)

Bestuurskunde en Publiek Management (BPM)

GIT 1ste + 2de bachelor (of "bissen" 1ste bachelor)

GIT 2de + 3de bachelor (of GIT 1ste + 2de + 3de bachelor)

GIT bachelor + master (GIT 2de ba + 3de ba + master of GIT 3de bachelor + master of enkel afwerken master)

GIT schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + master

Economische Wetenschappen (EW) / Economics

 GIT 1ste + 2de bachelor (of "bissen" 1ste bachelor)

GIT 2de + 3de bachelor (of GIT 1ste + 2de + 3de bachelor)

GIT bachelor + master (GIT 3de bachelor + master OF GIT 2de + 3de bachelor + master)

GIT schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + master

Handelsingenieur (HIR) / Business Engineering

 GIT 1ste + 2de bachelor (of "bissen" 1ste bachelor)

GIT 2de + 3de bachelor (of GIT 1ste + 2de + 3de bachelor)

GIT bachelor + master (GIT 3de bachelor + master OF GIT 2de + 3de bachelor + master)

GIT master (mix van 1ste en 2de mastervakken)

Handelswetenschappen (HW)

 GIT 1ste + 2de bachelor (en/of "bissen" 1ste bachelor)

GIT 2de + 3de bachelor (of GIT 1ste + 2de + 3de bachelor)

GIT bachelor + master (GIT 2de + 3de bachelor + master of GIT 3de bachelor + master of enkel afwerken master)

GIT schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + master

Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) / Business Economics

GIT 1ste + 2de bachelor (of "bissen" 1ste bachelor)

GIT 2de + 3de bachelor (of GIT 1ste + 2de + 3de bachelor)

GIT bachelor + master (GIT 3de bachelor + master OF GIT 2de + 3de bachelor + master)

GIT schakelprogramma/voorbereidingsprogramma + master

Algemene Economie (MAE)

Bedrijfseconomie (MBE)

Bedrijfseconomie - fiscaliteit (MFI)