Keuzevakken binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management

Algemene regels

Bekijk in eerste instantie de algemene keuzevakkenreglementering van de faculteit.

Om na te gaan wat de inhoud van de keuzevakken zal zijn, dien je de studiefiches te raadplegen via http://studiekiezer.ugent.be

Tweede bachelor BPM (nieuw programma)

In 2de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management moet een student 1 keuzevak (van minstens 3 studiepunten) opnemen:

In oasis voegt men het keuzevak uit 2de bachelor BPM (nieuw programma) toe vanuit module 2

1 keuzevak uit onderstaande lijst:

Keuzevakken 2de Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management (nieuw programma)
KEUZEVAK SEM STP
1 Europees Ondernemingsbeleid 1 3
3 Informatiemanagement 1 3
4 Waarde creëren via sociale media 1 3
5 Business intelligence 2 4***
8 Duits - niveau I* J 3
9 Duits - niveau II* J 3
10 Engels - niveau I* J 3
11 Engels - niveau II* J 3
12 Frans - niveau I* J 3
13 Frans - niveau II* J 3
17 Sociale en economische geografie 1 5***
18 Media-economie en mediastructuren 2 5***
19 Theorie van de internationale betrekkingen 1 6***
20 Leer ondernemen 1 3
22 Duurzaamheidsdenken J 5***
23 Cocreatie J 6***
24 Bewegen en sport: nu en later 2 3
25 Wetenschappelijk Engels 2 (of 1)** 3
27 Programmeren 1 5***
29 Migration and Society: an Interdisciplinary Introduction 2 5***
30 Global Minds 2 5***
31 Context en nuance. Kritisch reflecteren over actuele thema's. 1

6***

* Indien een taal reeds wordt gevolgd als “taalkeuze”, kan dit niet meerJ worden opgeno6men als keuzevak.

** Standaard wordt Wetenschappelijk Engels in het tweede semester opgenomen, wanneer je dit keuzevak toevoegt via Oasis. Wil je dit keuzevak echter in het eerste semester volgen, dan moet je dit expliciet vermelden in het opmerkingenveld in Oasis wanneer je jouw curriculum zal voorleggen ter goedkeuring. De FSA of trajectbegeleiding zal vervolgens tijdens het goedkeuringsproces van jouw curriculum het semester aanpassen voor dit keuzevak.

*** Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 6 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 3 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten). Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 5 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 4 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten). Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 4 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 5 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten).

Tweede bachelor BPM (oud programma)

In 2de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management moet een student 1 keuzevak (van minstens 3 studiepunten) opnemen:

In oasis voegt men het keuzevak uit 2de bachelor BPM toe vanuit module 3.1.1

1 keuzevak uit onderstaande lijst:

Keuzevakken 2de Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management (oud programma)
KEUZEVAK SEM STP
1 Europees Ondernemingsbeleid 1 3
5 Informatiemanagement 1 3
6 Waarde creëren via sociale media 1 3
7 Business Intelligence 2 4***
10 Duits - niveau I* J 3
11 Duits - niveau II* J 3
12 Engels - niveau I* J 3
13 Engels - niveau II* J 3
14 Frans - niveau I* J 3
15 Frans - niveau II* J 3
19 Leer ondernemen 1 3
21 Duurzaamheidsdenken J 5***
22 Cocreatie J 6***
23 Bewegen en sport: nu en later 2 3
24 Wetenschappelijk Engels 2 (of 1)** 3

* Indien een taal reeds wordt gevolgd als “taalkeuze”, kan dit niet meer worden opgenomen als keuzevak.

** Standaard wordt Wetenschappelijk Engels in het tweede semester opgenomen, wanneer je dit keuzevak toevoegt via Oasis. Wil je dit keuzevak echter in het eerste semester volgen, dan moet je dit expliciet vermelden in het opmerkingenveld in Oasis wanneer je jouw curriculum zal voorleggen ter goedkeuring. De FSA of trajectbegeleiding zal vervolgens tijdens het goedkeuringsproces van jouw curriculum het semester aanpassen voor dit keuzevak.

*** Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 6 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 3 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten). Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 5 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 4 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten). Indien in tweede bachelor BPM een keuzevak van 4 studiepunten wordt opgenomen, dan zal een student in derde bachelor BPM slechts voor 5 studiepunten keuzevakken moeten opnemen (i.p.v. 6 studiepunten).

 

Derde bachelor BPM (oud programma)

In 3de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management moet een student minstens 6 studiepunten keuzevakken opnemen:

 • ofwel twee keuzevakken (van telkens 3 studiepunten)
 • ofwel één keuzevak (van 6 studiepunten)

In oasis voegt men het keuzevak uit 3de bachelor BPM toe vanuit module 3.1.1

Keuzevakken die steeds kunnen worden opgenomen

Keuzevakken 3de Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management
KEUZEVAK SEM STP
4 Sociaal recht 1 3
16 ICT Recht 1 3
17 Bestuur en management van veiligheid 1 5
18 Veranderingsmanagement 2

5

20 Coaching en diversiteit J 3
25 Gevorderd wetenschappelijk Engels 1 (of 2)* 3
26 Programmeren 1 5
27 Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 2 5
een nog niet opgenomen keuzevak uit tweede bachelor (zie lijst hierboven)

* Standaard wordt Gevorderd wetenschappelijk Engels in het eerste semester opgenomen, wanneer je dit keuzevak toevoegt via Oasis. Wil je dit keuzevak echter in het tweede semester volgen, dan moet je dit expliciet vermelden in het opmerkingenveld in Oasis wanneer je jouw curriculum zal voorleggen ter goedkeuring. De studentenadministratie zal vervolgens tijdens het goedkeuringsproces van jouw curriculum het semester aanpassen voor dit keuzevak.

 

Keuzevakken waarvoor een student eerst moet kandideren en geselecteerd moet worden:

Voor onderstaande activiteiten mag je NIET online inschrijven via OASIS. Je schrijft altijd eerst in voor een keuzevak met automatische toelating (zie lijst hierboven).
Wanneer er een dergelijke activiteit (bvb internationaal event, internationaal studiebezoek, internationaal bootcamp, ... ) ingericht wordt, zal er een oproep gelanceerd worden door de inrichtende docent (tijdens de les of via de online leeromgeving) om te kandideren. Het aantal inschrijvingen per activiteit is vaak beperkt.
Na selectie door de inrichtende docent, zal de trajectbegeleider of FSA jou contacteren en jouw curriculum aanpassen. Je voegt Internationaal Portfolio dus nooit zelf toe via oasis.

Keuzevakken waarvoor men nooit zelf mag inschrijven via oasis (enkel na selectie mogelijk).
KEUZEVAK STP SEM
8 Internationaal portfolio I 3 1 of 2
9 Internationaal portfolio II 3 1 of 2

 

 

Master Bestuurskunde en Publiek Management

In de master Bestuurskunde en Publiek Management moet een student minstens 10 en maximaal 12 studiepunten keuzevakken opnemen.

  In principe komt dit neer op 2 keuzevakken uit onderstaande lijst.

  In oasis voegt men de keuzevakken uit de master BPM toe vanuit module 2.1 of module 2.2 (vrije keuze, een combinatie uit beide modules is eveneens toegestaan).

  Keuzevakken Master Bestuurskunde en Publiek Management
  KEUZEVAK SEM STP
  Opleidingsspecifieke keuzevakken (module 2.1)
  1 Accounting en auditing in de publieke en social profitsector 1 5
  2 Veranderingsmanagement* 2 5
  4 Internationale economische instellingen 2 5
  5 Structuur en werking van de Amerikaanse economie 2 5
  6 Integriteitsmanagement in de publieke en private sector 1 5
  7 Bestuur en management van veiligheid* 1 5
  8 Seminarie beleidsdomein veiligheid* 1 5
  9 Overheidsmarketing en externe communicatie 1 5
  10 Seminarie beleidsdomein welzijn* 1 5
  11 Seminarie beleidsdomein publiek management van migratie* 1 5
  Algemene keuzevakken (module 2.2)
  2 Europese economische integratie 2 5
  3 Verkiezingen en politieke vertegenwoordiging 1 5
  5 Implementatie van diensten 1 6
  F000551 Bedrijfskundige vaardigheden** 2 4

  * Kan niet gekozen worden indien hiervoor reeds een credit werd behaald binnen de Bachelor BPM.

  ** Dit keuzevak kan je via Oasis niet zelf toevoegen aan jouw curriculum. Wil je dit keuzevak volgen, dan dien je in het opmerkingenscherm (wanneer je jouw curriculum voorlegt ter goedkeuring) als opmerking in te tikken dat je Bedrijfskundige vaardigheden met code F000551 als keuzevak wenst te volgen. Let wel: dit volg je dan best in combinatie met het keuzevak Implementatie van diensten, zodat je aan de vereiste 10 stp aan keuzevakken komt.