Veelgestelde vragen bij een geïndividualiseerd traject (GIT)

1.Mag ik al lessen volgen vooraleer mijn curriculum vastligt in OASIS?

Dat is toegestaan. Het is immers soms nuttig om eerst eens de eerste les bij te wonen alvorens je definitief beslist om een vak wel of niet te volgen in 2024-2025. De eerste lesweek start op maandag 23 september, maar je hebt tijd tot en met maandag 30 september om je inschrijving in OASIS aan te maken en je curriculum vast te leggen. Het is wél aan te raden om je vóór 23 september via OASIS reeds in te schrijven voor de opleiding (zodat je al opnieuw toegang hebt tot UFORA,...), maar pas enkele dagen/weken later dan jouw curriculum vast te leggen. Je definitieve inschrijving verloopt immers in 2 stappen (inschrijving + curriculum vastleggen) en die stappen hoef je niet noodzakelijk direct na elkaar te doen.

Tip! Bij een 'curriculum in ontwerp' kan je reeds de ufora-info en de leskalender raadplegen zonder dat je reeds definitief bent ingeschreven voor het vak. Voeg dus in jouw 'curriculum in ontwerp' gerust vakken toe zonder dat je al definitief beslist hebt of je ze al dan niet zal volgen in 2024-2025. Uiterlijk op 30 september moet je knopen doorhakken en dan dus de status van jouw curriculum wijzigen van 'ontwerp' naar 'voorstel' via de knop 'voorleggen ter goedkeuring'. Pas nadat je je curriculum hebt voorgelegd ter goedkeuring, wordt jouw curriculum door faculteit gecontroleerd en goedgekeurd..

2. Kan ik mijn GIT nog aanpassen nadat mijn curriculum werd goedgekeurd?

Ja, je kunt aanvragen om nog vakken uit jouw GIT te verwijderen of vakken toe te voegen, zolang je rekening houdt met bepaalde deadlines. Het toevoegen van vakken kan enkel indien je nog niet het maximum aantal studiepunten had opgenomen. Als je nog vakken wil toevoegen nadat het semester reeds is gestart, dan is het wijselijk om na te gaan of je al niet teveel lessen/opdrachten hebt gemist. Informeer hiervoor bij de lesgever (of bij medestudenten) om hierop een goed zicht te krijgen.

3. Kan ik bij de start van het 2de semester nog vakken toevoegen/verwijderen?

Ja, dat kan. Veel studenten willen immers liever eerst de resultaten van hun 1ste semesterexamens afwachten alvorens ze definitieve beslissingen nemen over hun curriculum van het 2de semester. Let wel: die wijzigingen bij de start van het 2de semester kunnen enkel betrekking hebben op 2de semestervakken. Het is op dat moment niet meer mogelijk om vb. een vak uit het 1ste semester nog toe te voegen of te verwijderen uit jouw curriculum. Hou voor 2de semesterwijzigingen ook rekening met de deadlines.

4. Ben ik verplicht om een GIT te volgen?

Nee, dat is niet verplicht. Een GIT brengt immers vaak lesoverlap, examenoverlap,.. met zich mee en niet elke student kan daarmee om. Je kunt er dus ook voor kiezen om enkel in te schrijven voor vakken die jou nog resten uit 1 modeltrajectjaar zonder dat je de combinatie maakt met vakken uit een volgend modeltrajectjaar. Er is immers geen minimum aantal studiepunten dat je moet opnemen. Let wel: voor de overheid is het wel verplicht dat je minstens 27 studiepunten per academiejaar opneemt om kinderbijslaggerechtigd te zijn, recht te kunnen hebben op een studietoelage,... Indien je met de resterende vakken uit dat éne modeltrajectjaar dus niet aan die 27 studiepunten komt, dan kan het alsnog nodig zijn om toch een GIT te doen met daarin al vakken uit het volgende modeltrajectjaar.

5. Kan ik bachelor- en mastervakken combineren?

Ja, dat kan. Er is momenteel geen 'harde knip' tussen bachelor- en masteropleidingen. Het is dus mogelijk om een resterende deel van jouw bachelor te combineren met mastervakken. Let wel: voor bachelorstudenten geldt dat het NIET is toegestaan om resterende vakken uit 1ste bachelor te combineren met mastervakken.

6. Betekent een GIT sowieso dat ik een jaar langer zal moeten studeren?

Nee, afhankelijk van hoe groot de studieachterstand is die je hebt opgelopen kan je mogelijks nog in de 'normale' studieduur afstuderen. De GIT-grenzen (= het aantal studiepunten dat je per academiejaar kunt opnemen) laten immers toe dat je de achterstand ook opnieuw een stukje 'inhaalt'.

Een studieduurverlening kan ook met een half academiejaar i.p.v. met een volledig academiejaar - er is immers een afstudeermoment in februari.

Wil je een zicht op de studieduur die jou nog rest, contacteer dan jouw trajectbegeleider.

7. Kan ik nog op Erasmus indien ik GIT-student ben?

Ja, dat kan zolang je voldoet aan alle voorwaarden voor een uitwisseling.