Keuzevakken

Meer info over de keuzevakken aan de FEB

Algemene keuzevakkenreglementering

De informatie hieronder betreft de algemene keuzevakkenreglementering aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

De keuzevakkenreglementering is opgesteld volgens artikel 42 van het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent. De curriculumcommissie van de faculteit is bevoegd voor het al dan niet goedkeuren van keuzevakken in het curriculum van de student.  

 

ALGEMENE REGELS BIJ HET KIEZEN VAN KEUZEVAKKEN

 

Indienen keuzevakken

De keuzevakken die je zal volgen in academiejaar 2023-2024 moet je zelf ingeven in OASIS en dit ten laatste op 1 oktober 2023. Bij sommige keuzevakken is de eerste les cruciaal, waardoor je best nog vóór de start van het academiejaar jouw keuzevakken opgeeft in OASIS.

Aantal studiepunten

Je mag ook voor meer dan het verplicht aantal studiepunten kiezen op voorwaarde dat je niet surnumerair gaat. Dit betekent dat er geen keuzevak kan worden verwijderd uit je curriculum en je nog steeds het minimaal aantal studiepunten aan keuzevakken hebt staan in jouw curriculum.

Afwijkend keuzevak

In zeer uitzonderlijke gevallen (bv. in kader van masterproef of stage) en mits een grondige motivering kan je een keuzevak aanvragen dat buiten de vaste lijst keuzevakken valt. Hiertoe dien je het formulier ‘aanvraag afwijkend keuzevak’  in te dienen tegen de deadlines die vermeld staan op het formulier . Jouw aanvraag zal vervolgens beoordeeld worden door de curriculumcommissie van jouw opleiding.

Wijzigen van keuzevakken

Je kan een wijziging van keuzevak aanvragen tot en met 14 november 2023 voor 1ste semestervakken en tot en met 29 februari 2024 voor 2de semestervakken. Studenten in een modeltraject (MT) contacteren hiervoor de facultaire studentenadministratie (); studenten in een geïndividualiseerd traject (GIT) contacteren hiervoor hun trajectbegeleider.  LET OP! voor sommige vakken gelden andere deadlines, deze staan beschreven op de opleidingspecifieke pagina.

Vervangen van een niet-geslaagd keuzevak

Het is niet mogelijk om een niet-geslaagd keuzevak uit het 1ste semester te vervangen door een ander keuzevak in het 2de semester.

Het is eveneens niet mogelijk om een niet-geslaagd keuzevak in 1ste zittijd te vervangen door een ander keuzevak in 2de zittijd.

 

ALGEMENE TIPS BIJ HET KIEZEN VAN KEUZEVAKKEN

 

Evenwichtige spreiding over twee semesters

Het is niet verplicht om de keuzevakken (evenredig) over de semesters te spreiden, maar omwille van de studiebelasting is het wel aangewezen om dit te doen.

Les- en examenoverlap

In de les- en examenplanning kan overlapping voorkomen omdat de programmatie van keuzevakken niet wordt afgestemd op de verplichte vakken. Informatie over les- en examenrooster vind je hier. Kies je alsnog voor een keuzevak waar les- of examenoverlap voorkomt, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Controleren van begincompetenties

Bij bepaalde keuzevakken worden er begincompetenties gevraagd. Deze voorkennis kan je verworven hebben in vorige jaren of in het eerste semester, waarna het betreffende keuzevak in het tweede semester kan worden gevolgd. Je dient de vereiste begincompetenties na te kijken in de studiefiche van het keuzevak via de Studiekiezer. Je kan ook steeds bij de lesgever advies inwinnen m.b.t. de begincompetenties.

Doornemen studiefiches

Vooraleer je een keuzevak kiest is het aangewezen dat je de studiefiche in de Studiekiezer doorneemt. In de studiefiche is o.a. informatie beschikbaar over de leerstof, het gebruikte cursusmateriaal, de lesvorm, de examenvorm, onderwijstaal, contactgegevens van de lesgever,… Indien het een keuzevak buiten de faculteit betreft is het aangewezen dat je de lesgever contacteert (bij voorkeur telefonisch of persoonlijk en niet per e-mail, want dit loopt vaak te veel vertraging op).

Specifieke info en aanbod per opleiding

Het concrete aanbod en specifieke info over keuzevakken per opleiding, is terug te vinden onder het item "curriculum samenstellen".