Programmawijzigingen en overgangsmaatregelen

Meer info over programmawijzigingen en de daarbij horende overgangsmaatregelen aan de FEB.

Elk academiejaar opnieuw kunnen zich programmawijzigingen voordoen. Het volledige overzicht voor 2023-2024 met daarin alle programmawijzigingen per opleiding en de daarbij horende overgangsmaatregelen, lees je na in het document programmawijzigingen en overgangsmaatregelen.