Vrijstellingen

Aanvragen vrijstellingen 2024-2025

Vrijstellingen aanvragen op basis van credits die verworven werden in een opleiding BINNEN onze faculteit

Studenten die inschrijven in een andere opleiding binnen de faculteit kunnen hier nagaan hoe zij in academiejaar 2024-2025 vrijstellingen kunnen aanvragen op basis van behaalde credits in een andere opleiding binnen onze faculteit.

Vrijstellingen aanvragen op basis van credits die verworven werden in een opleiding BUITEN onze faculteit

Nieuwe studenten aan onze faculteit kunnen hier nagaan hoe zij in academiejaar 2024-2025 vrijstellingen kunnen aanvragen, op basis van credits die zij hebben behaald in een andere opleiding/faculteit/universiteit.

 

Wat zijn vrijstellingen?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Vrijstelling en studieomvangvermindering komen aan bod in artikel 29 van het Onderwijs-en examenreglement. Daar staat dat wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties (EVC) bij de curriculumcommissie vrijstelling kan aanvragen, overeenkomstig de procedure en de regels vastgelegd door de faculteit. Let wel: hiermee wordt bedoeld de creditbewijzen en EVK behaald in een andere opleiding. Credits binnen dezelfde opleiding blijven automatisch behouden.

Invloed van vrijstellingen op deliberatiemogelijkheid

Indien je vrijstellingen hebt verkregen in jouw 1ste bachelor, heeft dit een invloed op de deliberatiemogelijkheid voor eventuele andere tekorten.
Meer informatie hieromtrent kan je vinden in het Onderwijs- en examenreglement, art. 67.