Externe vrijstellingen voor onze verbredende opleidingen

Heb je reeds credits behaald voor vakken binnen een academische opleiding?
Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen op basis van EVK's (eerder verworven kwalificaties).

Vrijstellingen worden niet automatisch toegekend, elke vrijstelling moet worden aangevraagd. De reden hiervoor is dat vakken binnen een opleiding elk jaar kunnen wijzigen (studiepunten kunnen aangepast worden, lesgevers en cursusmateriaal kunnen vervangen worden, vakken kunnen verdwijnen,…). Daarom beoordeelt de curriculumcommissie elke ingediende aanvraag volledig opnieuw.

Welke vrijstellingen aanvragen?

Voor onze verbredende masters (inclusief hun voorbereidingsprogramma's) bestaat er een lijst met vaak aangevraagde vrijstellingen (uit het verleden - laatste update 04/2024).

Let op:

 • deze lijst is niet bindend en onderhevig aan wijzigingen
 • zelfs al consulteer je deze lijst met vaak voorkomende vrijstellingen, weet dat vrijstellingen nooit automatisch worden toegekend, elke vrijstelling moet je officieel via OASIS aanvragen
 • ! voor onderzoeksmethodologie (binnen bedrijfseconomie) is er een nieuwe lesgever en wordt elke aanvraag opnieuw grondig behandeld ! 

Verder kan je ook een screening doen op basis van de studiefiches van vakken in de UGent-Studiekiezer > sorteer op faculteit: Economie en Bedrijfskunde > ga naar de voorbereidingsprogramma of de master waarbinnen je vrijstellingen wil aanvragen.
Als je op basis van de studiefiche merkt dat de inhoud van een vak in de opleiding sterk overeenstemt (zowel qua inhoud, niveau, studiepunten,...) met één of meerdere vakken waarvoor je reeds een credit behaalde in een vorige opleiding, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Een vrijstellingsaanvraag kan je enkel indienen op basis van vakken waarvoor je reeds een credit behaalde binnen een academische opleiding.

Hoe vrijstellingen aanvragen?

Vanaf 1 juni 2024 kan je vrijstellingen aanvragen via https://oasis.ugent.be - Academiejaar 2024-2025 - Curriculum - Vrijstellingen

(gebruik bij voorkeur Firefox of Google Chrome als browser)

 • Ben je reeds student aan de UGent? Meld je dan aan met je UGent-account
 • Nog geen student aan de UGent? Maak dan een (gratis) gastaccount aan om je aan te melden

Per vak waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen, dien je een nieuwe aanvraag toe te voegen (dus: starten vanaf stap 1). Gelieve geen meerdere vrijstellingen aan 1 dossier toe te voegen! 

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier online via OASIS opvolgen. Je wordt sowieso per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier is afgehandeld. Indien er een probleem is met je dossier of jouw dossier blijkt onvolledig te zijn, dan zal je hiervan eveneens op de hoogte worden gebracht, in dat geval zal jouw dossier opnieuw achteraan in de wachtrij worden geplaatst. Zorg dus dat je dossier meteen volledig is!
Om een volledig dossier in te dienen moet je de volgende zaken zeker indienen:

  • vak aangeven waarvoor je een vrijstelling wenst in te dienen
  • vak(ken) aangeven op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt (dit is een stap die helaas vaak wordt overgeslaan, en dan kan de aanvraag niet behandeld worden)
  • kopie van de puntenlijst waaruit blijkt dat de credit werd verworven
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt (= studiefiche van het academiejaar waarin het credit werd behaald)
  • kopie van creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen (enkel vereist indien de opleiding niet werd gevolgd aan de UGent)

Handleiding

Wanneer vrijstellingen aanvragen?

Vanaf 1 juni 2024 kan je vrijstellingen aanvragen voor academiejaar 2024-2025. Je kan een aanvraag indienen van zodra je een credit hebt behaald voor het vak op basis waarvan je een vrijstelling wil aanvragen.
Je hoeft nog niet officieel ingeschreven te zijn in de opleiding voor het academiejaar 2024-2025. De officiële inschrijving en de vrijstellingsaanvraag staan met andere woorden los van elkaar.

Je aanvraag indienen kan tot en met de onderstaande data:

 • voor vakken van het eerste semester: 14 november 2024
 • voor vakken van het tweede semester en jaarvakken: 28 februari 2025

Ben je bij aanvang van het academiejaar al zeker dat je ook voor bepaalde 2de semestervakken vrijstellingen wenst aan te vragen, dan kan je die aanvragen best samen indienen met die voor het 1ste semester en hoef je niet te wachten tot het begin van het 2de semester om de beslissing van de curriculumcommissie te kennen.

Behandelingstermijn?

 • de behandeling van een vrijstellingsaanvraag kan tot vier weken duren, in de zomer tot zes weken.
 • wie zijn aanvragen pas in september indient, wordt niet gegarandeerd dat hij/zij een antwoord zal ontvangen vóór de start van het academiejaar. Indienen in de loop van de zomer is dus de boodschap!
 • er wordt gewerkt met het principe van 'first come, first served'. hoe sneller je een aanvraag indient, hoe sneller je weet welke vrijstellingen je kan krijgen en hoe jouw studietraject er kan uitzien.

OASIS

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Vermeld in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen.

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je nadien nog de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende vak niet wenst te volgen in 2024-2025.