Alle andere interne vrijstellingen

Je wil een vrijstelling aanvragen op basis van een behaald credit binnen onze faculteit, maar dit is niet omwille van een studieverandering van bachelor naar bachelor?

Bijvoorbeeld:

  • Na de master Bestuurskunde en Publiek Management volg je ook nog de master Bedrijfseconomie?
  • Na de master Toegepaste Economische wetenschappen volg je ook nog de master Economische Wetenschappen?
  • Je was ooit in de bachelor Handelswetenschappen ingeschreven en je volgt nu het schakelprogramma Handelswetenschappen?
  • ....?

In dat geval kan je vanaf 1 juli 3023 jouw vrijstellingen aanvragen via https://oasis.ugent.be - Academiejaar 2023-2024 - Curriculum - Vrijstellingen

(gebruik bij voorkeur Firefox of Google Chrome als browser)

Per vak waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen, dien je een nieuwe aanvraag toe te voegen (dus: starten vanaf stap 1). Gelieve geen meerdere vrijstellingen aan 1 dossier toe te voegen! 

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier online via OASIS opvolgen. Je wordt sowieso per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier is afgehandeld. Indien er een probleem is met je dossier of jouw dossier blijkt onvolledig te zijn, dan zal je hiervan eveneens op de hoogte worden gebracht, in dat geval zal jouw dossier opnieuw achteraan in de wachtrij worden geplaatst. Zorg dus dat je dossier meteen volledig is!
Om een volledig dossier in te dienen moet je de volgende zaken zeker indienen:

    • kopie van de puntenlijst waaruit blijkt dat de credit werd verworven
    • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt (= studiefiche van het academiejaar waarin het credit werd behaald)