Algemene examenrichtlijnen

De student dient tijdig aanwezig (en graag vroeger) te zijn aan de deur van het lokaal zoals aangegeven in het examenrooster. Alleen de student die zich tijdig heeft aangemeld voor het examen mag aan het examen deelnemen, tenzij de hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname, als gevolg van aantoonbare ernstige reden.

Vanaf het binnentreden van het examenlokaal:

 • zwijgt de student;
 • blijft de mobiele telefoon gedurende het gehele examen buiten handbereik, dus in jas of tas - de mobiele telefoon is tevens uitgeschakeld;
 • legt de student jas en tas zo vlug mogelijk vooraan het leslokaal - de gangen blijven vrij ( t.b.v. evacuatie bij brand);
 • neemt de student zo snel mogelijk plaats maar raakt niet aan de examenbladen tot de surveillant een sein geeft;
 • op de tafel van de student ligt enkel :
  1. studentenkaart
  2. los schrijfgerief in plastic zakje
  3. indien aangegeven op Ufora en voorblad: codex, rekenmachine of ander materiaal. Hierop zijn noch aantekeningen gemaakt noch data opgeslagen.
  4. pennenzak, brillendoos, flesje water of andere persoonlijke spullen zijn niet toegelaten, (tenzij de verantwoordelijke lesgever dit toestaat), tenzij in een plastiek zakje (vb. medicatie bij sommige studenten).
  5. Voor sommige examens is een programmeerbare, voor andere een niet-programmeerbare rekenmachine toegelaten.

 

De student levert zowel de examenbundel als het kladpapier in. Hij noteert op het voorblad van zijn examenbundel naam, handtekening en studentennummer. Hij noteert op het kladpapier zijn naam. Hij ondertekent de aanwezigheidslijst.