Stage of werkervaring buiten de opleiding

Buitenlandse stage na afstuderen

Via het Erasmus+ Programma kan je ook op buitenlandse stage na jouw studies met financiering vanuit Europa en de Vlaamse overheid. Registratie vóór afstuderen is verplicht.

Studierelevante bijbaan

Heb je ruimte vrij (bijv. als GIT student) die je nuttig wenst in te vullen maar is er geen mogelijkheid tot het opnemen van een stage binnen jouw opleiding op dat moment?

Randstad Young Talents kan jou helpen in de zoektocht naar een studierelevante bijbaan.

Heb je reeds contact met een organisatie die een interessant aanbod heeft? Pols dan in eerste instantie naar de mogelijkheid om als jobstudent tewerkgesteld te worden. Weet dat een stagecontract van de UGent niet mogelijk is wanneer de stage niet gelinkt is aan het opleidingsonderdeel 'Stage'.

Beroepsinlevingsstage (BIS) via VDAB

 • Een BIS verschaft een wettelijk kader voor een vrijwillige stage.
 • Een BIS is geen arbeidsovereenkomst maar een opleidingscontract waarbij vaardigheden en competenties aangeleerd worden.
 • Er wordt een opleidingsplan opgesteld dat goedgekeurd wordt door de VDAB.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden.
 • Er wordt geen loon uitbetaald maar wel een stagevergoeding.
 • Meer info
 • Tot 15 mei 2021 loopt er een project bij stad Gent rond BIS-stages voor alle jongeren tussen 18 en 30 jaar die in 2020 of 2021 de school verlaten hebben en in Gent gedomicilieerd zijn.

Vrijwillige stage

Voor wie?

Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde is een vrijwillige stage enkel mogelijk indien je:

 • Een opleiding volgt waarin geen opleidingsonderdeel stage wordt aangeboden.
 • Een stage opneemt als keuzeopleidingsonderdeel binnen de opleidingen EW, TEW of Handelsingenieur en de stageperiode vrijwillig wenst te verlengen.
 • Een stage opneemt als verplicht opleidingsonderdeel binnen de opleidingen Handelswetenschappen of Bestuurskunde en Publiek Management en de stageperiode vrijwillig wenst te verlengen.

In de laatste twee gevallen staat het je vrij om aansluitend op je curriculumstage (hiermee bedoelen we jouw stage als (keuze)opleidingsonderdeel) een contract voor vrijwillige stage af te sluiten. Daarmee kan je de stage verlengen met een vrijwillige stage van maximaal 60 werkdagen. Hou hierbij rekening met onderstaande zaken:

 • In je stageontwerp mogen enkel de opdrachten opgenomen worden die zullen aan bod komen tijdens je curriculumstage.
 • Wanneer je curriculumstage afgerond is wordt er een eindevaluatie opgemaakt en dien je aansluitend jouw stagerapport te schrijven. Het deel vrijwillige stage wordt dus niet geëvalueerd.
 • Tijdens de vrijwillige stageperiode wordt er geen opvolging door de Universiteit voorzien.

Procedure

Voor een vrijwillige stage dien je onderstaande formaliteiten in orde te brengen:

 • De stageovereenkomst voor de vrijwillige stage dient in drievoud ingevuld en ondertekend te worden.
 • De risicoanalyse Economie en Bedrijfskunde dient ingevuld en ondertekend te worden. Wanneer op de risicoanalyse aangeduid wordt dat een medisch onderzoek vereist is, dien je de risicoanalyse in te scannen en te uploaden (klik op 'stuur je risicoanalyse door' via deze link). Je krijgt hierop antwoord van het Departement Medisch Toezicht om een afspraak te maken voor een medisch onderzoek.
 • Je bezorgt ons bovenstaande documenten, die reeds door jou en de stagegever voorzien zijn van een handtekening, via . De stagecoördinator zal handtekenen in naam van de UGent en de documenten terug bezorgen. Nadien hou je zelf een versie bij, en bezorg je ook een versie aan de stagegever.