Stage of werkervaring buiten het curriculum

Vrijwillige stage

Info voor studenten uit de reguliere opleidingen: BPM, HW, EW, TEW en HIR

Binnen jouw opleiding zit een stage vervat in het curriculum als verplicht opleidingsonderdeel (BPM en HW) of keuzeopleidingsonderdeel (EW, TEW en HIR). Dit biedt jou de mogelijkheid om een stage-ervaring op te doen tijdens jouw studies (klik hier voor meer info per opleiding).

Binnen onze faculteit is het niet mogelijk om buiten het opleidingsonderdeel 'Stage' een vrijwillige stage te lopen. Wens je buiten het opleidingsonderdeel 'Stage' extra werkervaring op te doen, dan kan dit via een studentenjob, een studierelevante bijbaan of een BIS waarbij de UGent niet betrokken is als derde partij.

Een vrijwillige stage is enkel mogelijk indien je:

 • Een stage opneemt als keuzeopleidingsonderdeel binnen de opleidingen EW, TEW of Handelsingenieur en de stageperiode vrijwillig wenst te verlengen.
 • Een stage opneemt als verplicht opleidingsonderdeel binnen de opleidingen Handelswetenschappen of Bestuurskunde en Publiek Management en de stageperiode vrijwillig wenst te verlengen.

Een contract vrijwillige stage wordt dus enkel voorzien om jouw curriculumstage (= jouw stage als (keuze)opleidingsonderdeel) te verlengen. Dit betekent meteen aansluitend op je stage. Hiermee kan je de stage verlengen met maximaal 60 werkdagen.

Wens je de stageperiode van jouw curriculumstage te verlengen aan de hand van een vrijwillige stage? Contacteer de stagebegeleider van jouw opleiding om dit te bespreken.

Info voor studenten uit andere opleidingen binnen de FEB (Ma-na-ma, verbredende masters, ...)

Binnen jouw opleiding is er geen mogelijkheid tot het opnemen van stage als opleidingsonderdeel. Daarom wordt een vrijwillige stage hier wel toegestaan op voorwaarde dat deze stage inhoudelijk aansluit bij de opleiding. De student kan in dat geval één vrijwillige stage opnemen.

Een vrijwillige stage is niet gelinkt aan een opleidingsonderdeel en wordt dus niet geëvalueerd. De dienst stagecoördinatie zal een vrijwillige stage wel opvolgen door tussentijds contact op te nemen.

Een vrijwillige stage dient op voorhand goedgekeurd te worden op basis van een ingevuld stageontwerp.

De stageduur voor één vrijwillige stage is maximaal 60 prestatiedagen bij eenzelfde stagegever in de loop van één academiejaar.

Download het stageontwerp

Je bezorgt ons het ingevulde stageontwerp via ten laatste een maand voor aanvang van de stage. Je zal via mail op de hoogte gebracht worden of de stage al dan niet goedgekeurd werd. Na goedkeuring kan je onderstaande formaliteiten in orde brengen.

 • De stageovereenkomst voor de vrijwillige stage dient ingevuld en ondertekend te worden.
 • De risicoanalyse Economie en Bedrijfskunde dient ingevuld en ondertekend te worden. Wanneer op de risicoanalyse aangeduid wordt dat een medisch onderzoek vereist is, dien je de risicoanalyse in te scannen en te uploaden (klik op 'stuur je risicoanalyse door' via deze link). Je krijgt hierop antwoord van het Departement Medisch Toezicht om een afspraak te maken voor een medisch onderzoek.
 • Je bezorgt ons bovenstaande documenten, die reeds door jou en de stagegever voorzien zijn van een handtekening, via . De stagecoördinator zal handtekenen in naam van de UGent en de documenten terug bezorgen. Nadien hou je zelf een versie bij, en bezorg je ook een versie aan de stagegever. Pas dan kan de stage van start gaan.

Buitenlandse stage (na afstuderen)

Via het Erasmus+ Programma kan je op buitenlandse stage na jouw studies met financiering vanuit Europa en de Vlaamse overheid. Registratie vóór afstuderen is verplicht.Op onze faculteit kan je ook kennismaken met AIESEC:

AIESEC is the world's largest youth-run organization, providing cross-cultural exchanges to youth to develop their leadership. We work together with numerous companies and partner organizations in 111+ countries, providing them with international trainees or volunteers.

Studierelevante bijbaan

Heb je ruimte vrij (bijv. als GIT student) die je nuttig wenst in te vullen maar is er geen mogelijkheid tot het opnemen van een stage binnen jouw opleiding op dat moment?

Randstad Young Talents kan jou helpen in de zoektocht naar een studierelevante bijbaan.

Heb je reeds contact met een organisatie die een interessant aanbod heeft? Pols dan in eerste instantie naar de mogelijkheid om als jobstudent tewerkgesteld te worden. Weet dat een stagecontract van de UGent niet mogelijk is wanneer de stage niet gelinkt is aan het opleidingsonderdeel 'Stage'.

Beroepsinlevingsstage (BIS) via VDAB

 • Een BIS verschaft een wettelijk kader voor een vrijwillige stage.
 • Een BIS is geen arbeidsovereenkomst maar een opleidingscontract waarbij vaardigheden en competenties aangeleerd worden.
 • Er wordt een opleidingsplan opgesteld dat goedgekeurd wordt door de VDAB.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden.
 • Er wordt geen loon uitbetaald maar wel een stagevergoeding.
 • Meer info