Vakantiecursussen

Vakantiecursus wiskunde (EW, TEW, HIR en MAE)

Doelgroep

Toekomstige studenten economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur en algemene economie.

Organisatie

Deze vakantiecursus wordt (kosteloos) georganiseerd door de faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent). De eerste dag on campus worden cursusnota's aangeboden tegen de prijs van €5.

Inhoud

De cursus heeft tot doel om de nodige wiskundeleerstof van het secundair onderwijs op te frissen. Het bijwonen van deze cursus is niet verplicht, maar het is nuttig om met meer zelfvertrouwen de opleiding aan te vatten.

Studiemateriaal

De eerste dag worden cursusnota's aangeboden tegen de prijs van €5.

Periode

Dinsdag 14 september t.e.m. vrijdag 17 september 2021. 

Locatie

Gent (exacte locatie wordt bij inschrijving meegedeeld) 

Inschrijven

Schrijf je online in vanaf 1 juli 2021

Opfriscursus wiskunde (HW)

Doelgroep

Toekomstige studenten handelswetenschappen.

Organisatie

Deze vakantiecursus wordt (kosteloos) georganiseerd door de faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent). De eerste lesdag on campus worden cursusnota's aangeboden tegen de prijs van €5.

Inhoud

Deze opfriscursus is een ideale start voor de toekomstige bachelor- of schakelstudent handelswetenschappen, zeker als je in het middelbaar onderwijs een richting met minder dan 5 uur wiskunde per week hebt gevolgd. In deze cursus krijg je de kans om de nodige wiskundevaardigheden terug op punt te stellen of aan te scherpen. Er is ook een webpagina met meer details over de exacte inhoud van deze cursus.

Studiemateriaal

De eerste lesdag on campus worden cursusnota's aangeboden tegen de prijs van €5.

Periode

Maandag 13 september t.e.m. vrijdag 17 september 2021.

Locatie

Gent (exacte locatie wordt bij inschrijving meegedeeld)

Inschrijven

Schrijf je online in vanaf 1 juli 2021.

Online vakantiecursus basisvaardigheden wiskunde

Doelgroep

Toekomstige studenten economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen.

Organisatie

Deze vakantiecursus wordt (kosteloos) georganiseerd door de faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent).

Inhoud

Heb je te weinig uren wiskunde gevolgd in het secundair onderwijs of ben je niet zeker of je de basisvaardigheden voor wiskunde onder de knie hebt, dan kan je jezelf bijwerken tijdens de vakantie. Online kan je het lesmateriaal en de oefeningen terugvinden i.v.m. een aantal rekenvaardigheden en de basiskennis die vereist is voor de cursussen wiskunde in de economische opleiding die je gaat volgen. Met een zelfevaluatietest kan je nagaan hoever je bent gevorderd.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is vanaf 1 juli beschikbaar op Zephyr.UGent.be, op de site "Basisvaardigheden wiskunde" via de documenten. Klik hier om te registreren op Zephyr, klik op registratie en volg de instructies. Na activering bekom je een paswoord.

Inschrijven

Je kan inschrijven vanaf 1 juli via Zephyr.UGent.be, op de site "Basisvaardigheden wiskunde" via de documenten. Klik hier om te registreren op Zephyr, klik op registratie en volg de instructies. Na activering bekom je een paswoord.

Bijkomende inlichtingen

Dhr. Willy Arts

Vakantiecursus boekhouden (EW, TEW, HIR, MBE en MFI)

Doelgroep

Toekomstige studenten economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, bedrijfseconomie en fiscaliteit.

Organisatie

Deze vakantiecursus wordt (kosteloos) georganiseerd door de faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent).

Inhoud

De deelname aan de vakantiecursus wordt aangeraden aan alle studenten, die starten met de gemeenschappelijke 1ste bachelor economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur. Het volgen van de cursus is echter vrijblijvend, maar laat wel toe dat men de lessen gemakkelijker kan volgen tijdens het academiejaar.

Voor studenten, die starten met de Master Bedrijfseconomie, biedt deze cursus ook een goede voorbereiding op het vak “Financiële rapportering”.

Studiemateriaal

Er wordt een bundel met oefeningen en een rekeningenstelsel verkocht de eerste dag. Het begeleidende handboek is: Handboek Boekhouden – Dubbel Boekhouden, Basisbeginselen (Intersentia). Dit deel wordt nadien gebruikt als handboek bij het opleidingsonderdeel 'Accounting A' (1ste Bachelor) en wordt tijdens de eerste dagen van de vakantiecursus te koop aangeboden door de studentenkring.

Periode

Maandag 20 september t.e.m. vrijdag 24 september 2021.

Inschrijven

Schrijf je online in vanaf 1 juli 2021

De cursus is kosteloos voor studenten die op de rol van de Universiteit Gent ingeschreven zijn als student van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Gedurende het volgen van de cursus moet men in het bezit zijn van de studentenkaart UGent en deze op vraag kunnen voorleggen.

Bijkomende inlichtingen

Vakantiecursus boekhouden (HW)

Doelgroep

Toekomstige studenten handelswetenschappen.

Organisatie

Deze vakantiecursus wordt (kosteloos) georganiseerd door de faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent).

Inhoud

De deelname aan de vakantiecursus wordt aangeraden aan alle studenten die starten met de 1ste bachelor handelswetenschappen. Het volgen van de cursus is echter vrijblijvend, maar laat wel toe dat men de lessen gemakkelijker kan volgen tijdens het academiejaar.

Studiemateriaal

Er wordt een bundel met oefeningen en een rekeningenstelsel verkocht de eerste dag. Het begeleidende handboek is: Handboek Boekhouden – Dubbel Boekhouden, Basisbeginselen (Intersentia). Dit boek wordt nadien gebruikt als handboek bij het opleidingsonderdeel 'Inleiding Boekhouden' (1ste Bachelor). Tijdens de vakantiecursus heb je dit boek nog niet nodig. Het handboek wordt te koop aangeboden tijdens de boekenverkoop op de campus.

Periode

Maandag 20 september t.e.m. vrijdag 24 september 2021.

Inschrijven

Schrijf je online in vanaf 1 juli

De cursus is kosteloos voor studenten die op de rol van de Universiteit Gent ingeschreven zijn als student van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Gedurende het volgen van de cursus moet men in het bezit zijn van de studentenkaart UGent en deze op vraag kunnen voorleggen.

Bijkomende inlichtingen

Contact

Vragen? Mail naar .