Agenda voor toekomstige studenten

Sort on Startdatum Sort on Titel Sort on Organisator
01-09-2018 09:00 Infodag 'Bacheloropleiding Industrieel Ingenieur - Campus Kortrijk' Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur
01-09-2018 09:30 Infodag 'Bacheloropleiding Industrieel Ingenieur biowetenschappen' Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
01-09-2018 09:30 Infodag 'Bacheloropleiding Industrieel Ingenieur (bouwkunde, landmeten, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, informatica)' Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur
03-09-2018 09:00 Workshop 'Interfacultaire vakantiecursus Chemie' Studiebegeleiders faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Diergeneeskun...
11-09-2018 10:00 Infodag 'Bachelor Toegepaste taalkunde (vertalen, tolken, meertalige communicatie)' Faculteit Letteren en Wijsbegeerte