Organisatie van de opleidingen

Bachelor-Master-structuur

Alle opleidingen in het hoger onderwijs in België zijn georganiseerd volgens de bachelor-masterstructuur.

Aan de universiteit volg je eerst een bacheloropleiding van 3 jaar (180 studiepunten), daarna kan je doorstromen naar een masteropleiding.

Semestersysteem

Alle opleidingen worden georganiseerd volgens het semestersysteem.

Een studiejaar of academiejaar kent twee semesters: oktober-januari en februari-juni.

Na elk semester volgen examens.

Wie voor alle opleidingsonderdelen van een modeltrajectjaar (van 60 studiepunten) minstens 10/20 behaalt, is geslaagd en kan overstappen naar een volgend modeltrajectjaar.

Wie hierin niet slaagt, krijgt een tweede kans in september, de zogenaamde tweedekansexamenperiode. In de tweedekansexamenperiode doe je alleen de opleidingsonderdelen over waarvoor je minder dan 10/20 behaalde.

Creditbewijzen

Ook wanneer je niet geslaagd bent voor een geheel van 60 studiepunten, krijg je voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel waarvoor je minimaal een 10/20 behaalt, een creditbewijs.

Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar het werd behaald.

Contact