Ziekteverzekering

De Belgische wetgeving vereist dat je beschikt over een geldige ziekteverzekering tijdens je verblijf.

Het Nederlandse stelsel van ziekteverzekering is verschillend van het Belgische.

In Nederland is een andere zorgverzekeringswet van kracht. Die wet heeft ook gevolgen voor studenten. Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten.

In de studiefinanciering is een aantal maatregelen genomen om studenten te compenseren voor het nieuwe zorgstelsel. Voor meer informatie kun je terecht op: www.zorginstituutnederland.nl

Contact