Media, Democratie en Identiteit.

media-democratie-en-identiteit.jpgEditors (CIMS)

Daniel Biltereyst

Sofie Van Bauwel

Stijn Joye

Year Publication

2016

Publisher

Academia Press

ISBN

9789038225623

Pages

184p.

Language

Dutch

Content

In deze tijden van globalisering en mediatisering ervaren we de samenleving in al haar culturele diversiteit hoofdzakelijk en soms uitsluitend via media. Deze spelen dan ook een cruciale rol in de manier waarop wij de ons omringende werkelijkheid trachten te begrijpen. Vanuit een kritische wetenschappelijke houding ten aanzien van actuele maatschappelijke kwesties en debatten reflecteert Media, democratie en identiteit over de rol en relevantie van media in een democratische samenleving. Dit boek brengt theoretische essays en empirische studies samen. De bijdragen gaan in op vragen omtrent media in een context van institutionele politiek en beleid, op de relatie tussen media en de constructie van collectieve en individuele identiteiten, en op andere vraagstukken met betrekking tot macht en de publieke sfeer.

Media, democratie en identiteit is een verzameling essays die de neerslag vormt van onderzoek binnen het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS), een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent die de maatschappelijke impact van media bestudeert. CIMS focust daarbij op de rol van media bij het in stand houden van traditionele maatschappelijke breuklijnen binnen politieke, ideologische, ethische, seksuele en andere verschillen.

Stijn Joye, Daniël Biltereyst en Sofie Van Bauwel zijn verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Ze doceren en voeren onderzoek uit in het brede veld van audiovisuele beeldcultuur en culturele mediastudies (2016).