Doctoraatsverdedigingen Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht