IMPACT magazine

IMPACT cover

IMPACT magazine is  het  resultaat  van  een  hechte  samenwerking tussen het RE-SOURCE.BIO netwerk en de IMPACT vzw (opgericht met als doel onderzoekscommunicatie naar professionele gebruikers toe te brengen).

Vlaanderen is een uitgesproken kennisregio binnen Europa. De kennis- & praktijkcentra – maar ook onze industrie, landbouw en overheid – worden geroemd omwille van hun onderzoek. Het IMPACT magazine is ontsproten uit de vaststelling dat er veel meer beweegt en groeit binnen de bioeconomie en landbouw op vlak van technische innovatie dan algemeen bekend bij potentiële eindgebruikers van deze nieuwe technieken.

In twee wervende edities per jaar, brengt IMPACT magazine nieuwe ontwikkelingen rond biogebaseerde economie en circulaire economie in de biogebaseerde sectoren. Het magazine is opgebouwd rond 6 thema’s: biomaterialen, nutriëntrecuperatie, biochemicaliën, hernieuwbare energie, afvalwater als grondstof en waardeketen beoordeling.

Ontdek het magazine op de IMPACT website.

Wenst u dit gratis magazine voortaan te ontvangen?

Registreer u online