Verificatie diploma werknemer door werkgever

Je wil als werkgever een diploma van één van je werknemers verifiëren.

Privacywetgeving

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)).

Wij mogen dus ook niet meedelen of een werknemer wel degelijk een diploma heeft behaald aan de UGent.

Echtheid controleren van een diploma

Wij kunnen echter wel documenten, uitgereikt door de UGent, nagaan op echtheid.

Indien je ons een kopie van een UGent document (diploma, getuigschrift, attest) bezorgt via , kunnen wij nagaan en meedelen of het document authentiek is of niet.

Sinds academiejaar 2015-2016 bevatten UGent documenten (diploma(supplement), getuigschrift(supplement), attesten) een authenticiteitscode.

Aan de hand van deze authenticiteitscode kunnen derden de echtheid van een document zelf online verifiëren.

Contact