Het statuut aanvragen

Geef je aanvraag voor 15 oktober door via oasis.ugent.be.

De aanvraag wordt door de Werkgroep Topsport & Studies geëvalueerd en indien nodig besproken met de betreffende club of federatie. Na evaluatie van de aanvraag word je op de hoogte gebracht van het advies (kan 3-tal weken duren) en worden de namen van de studenten-topsporters overgemaakt aan de decanen van de betrokken faculteiten (half november).

Uiteraard is het aan te raden om reeds vóór het begin van het academiejaar te informeren over de eventuele toekenning van het statuut, de mogelijkheden van deeltijds studeren, opmaken van een jaarplanning, … Daarvoor kan je terecht bij de trajectbegeleiders en de facultair verantwoordelijken binnen je faculteit. Je moet je aanvraag elk academiejaar opnieuw indienen.

Contact

Werkgroep Topsport & Studies
Watersportlaan 3, 9000 Gent
0486 29 18 60
Topsport@UGent.be