Wie komt in aanmerking?

Ongeacht de beoefende sporttak komt een student(e) in aanmerking indien aan één van volgende criteria is voldaan:

  • Erkend worden als topsporter door BOIC, Sport Vlaanderen of erkende topsportfederatie.
  • Geselecteerd zijn voor studenten WK of Universiade, EK, WK of nationale ploeg.

Vertrekkend vanuit het principe dat de faciliteiten er zijn voor die studenten die het nodig hebben, is een absolute basisvereiste dat je op weekbasis minstens 5 trainings- of wedstrijdsessies af te werken hebt.

Per sporttak is er daarenboven een minimumvereiste. Bij de ploegsporten is voor de meeste sporten de vereiste dat je in de hoogste afdeling speelt. Bij individuele sporten moet je in de meeste gevallen tot de top-10 behoren in België, voor sommige sporten zelfs tot de top-5.

Binnen de Associatie UGent (AUGent) zijn afspraken gemaakt voor toekenning van het topsportstatuut. Topsporters die binnen eenzelfde academiejaar veranderen van instelling binnen de AUGent (UGent, HoGent, Artevelde Hogeschool en Howest) kunnen hun topsportstatuut in de andere instelling behouden en van de aangeboden faciliteiten binnen hun instelling gebruik maken.

Contact

Werkgroep Topsport & Studies
Watersportlaan 3, 9000 Gent
0486 29 18 60
Topsport@UGent.be