Deadlines

Online aanvraag + indienen dossier

  • Start je online inschrijvingsaanvraag
  • Nadat de tweede stap is afgerond, krijg je een e-mail met instructies om je aanvraagdossier in te dienen (papieren dossier met originele documenten)
  • De deadline is van toepassing op het papieren aanvraagdossier. Het volstaat niet op voor de deadline de online aanvraag te hebben opgestart.

Voor welke datum moet je aanvraagpakket ingediend worden?

We raden u dus aan tijdig te starten met uw online aanvraag, dit kan al vanaf 1 oktober het voorgaande jaar.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat-student om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan bij de visumaanvraag. De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan in deze procedure niet tussenkomen.

Het volledige aanvraagpakket (papieren dossier) moet ingediend zijn vóór de deadline. Onvolledige aanvragen kunnen niet worden verwerkt.

 

 

visumplichtige studenten

niet-visumplichtige studenten

Online aanvraag UGent

oktober - februari

oktober - mei

Indienen van het papieren aanvraagdossier met originele documenten

vóór 1 maart

vóór 1 juni

UGent studenten die een nieuwe aanvraag indienen

vóór 1 juni

vóór 1 juni

Wanneer u een aanvraag indient voor een Nederlandstalige opleiding

uw volledig (papieren) aanvraagdossier moet ingediend zijn vóór 1 maart die voorafgaat aan uw inschrijving voor het Voorbereidend Jaar Nederlands (www.uct.ugent.be)

uw volledig (papieren) aanvraagdossier moet ingediend zijn vóór 1 maart die voorafgaat aan uw inschrijving voor het Voorbereidend Jaar Nederlands (www.uct.ugent.be)


Doctoraatsstudenten: GEEN DEADLINE

Huidige aanvraagprocedures

Alle aanvragen: GESLOTEN

Aanvragen voor 2021-2022 (behalve aanvraag Nederlandstalige opleiding 2020-2021 (+Voorbereidend Jaar Nederlands)): open vanaf 1 oktober 2020

Contact