Diplomatoelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Voor inschrijving in geneeskunde of tandheelkunde moet je ook geslaagd zijn voor het toelatingsexamen

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen?

  •  Indien u wenst in te schrijven voor de opleiding bachelor of science in de geneeskunde, dan moet u gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen arts georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap (www.toelatingsexamenartstandarts.be) en hiervan een officieel attest van meebrengen bij inschrijving bovenop de hierboven opgevraagde documenten.
  •  Indien u wenst in te schrijven voor de opleiding bachelor of science in de tandheelkunde, dan moet u gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen tandarts, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap (www.toelatingsexamenartstandarts.be) en hiervan een officieel attest van meebrengen bij inschrijving bovenop de hierboven opgevraagde documenten.
  • Indien u wenst in te schrijven voor de opleiding bachelor of science in de ingenieurswetenschappen of de bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur, dan moet u deelgenomen hebben aan een ijkingstoets georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap (www.ijkingstoets.be) en een officieel deelnameattest hiervan meebrengen bij inschrijving bovenop de hierboven opgevraagde documenten.

 

Ga door naar Een aanvraag indienen