Diplomatoelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen voor arts-tandarts

Wie kiest voor de studie geneeskunde of tandheelkunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen (tand)arts.

Ijkingstoets ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur

Wie kiest voor de studie ingenieurswetenschappen of ingenieurswetenschappen: architectuur moet - net als Vlaamse studenten – deelnemen aan een ijkingstoets.

Alle informatie kan je vinden op https://www.ijkingstoets.be

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Ijkingstoets diergeneeskunde

Wie kiest voor de studie diergeneeskunde moet - net als Vlaamse studenten – deelnemen aan een ijkingstoets.

Alle informatie kan je vinden op https://www.ijkingstoets.be

 

Ga door naar Een aanvraag indienen