Diplomavoorwaarden Predoctorale opleiding, Doctoraatsopleiding en Doctoraat (Ph.D)

Heb je je masterdiploma in de BeNeLux behaald, ga dan rechtstreeks naar Inschrijven doctoraat

Algemene toelatingsvoorwaarde

Masterdiploma.

Bijkomend onderzoek

Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek voeren, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Predoctorale opleiding

Houders van een buitenlands diploma dat naar het oordeel van het instellingsbestuur niet als gelijkwaardig wordt beschouwd aan een masterdiploma en kandidaat-doctorandi die niet beschikken over een masterdiploma kunnen worden vrijgesteld van de diplomatoelatingsvoorwaarde indien zij slagen voor een hen opgelegde predoctorale opleiding.

Dossieronderzoek

De toelating is afhankelijk van uitvoerig dossieronderzoek door de UGent.

Alvorens de toelatingsprocedure door je promotor kan worden opgestart, moet je al financiering hebben of een financieringsaanvraag lopende hebben.

Aanvraag opstarten

Alle aanvragen worden door de administratief verantwoordelijke promotor opgestart via OASIS