Een voorschot op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling

Op dit moment krijgt geen enkele student van de Universiteit Gent automatisch toestemming om volgend academiejaar naar het buitenland af te reizen in het kader van de studies: een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag, een aanvaarde nominatie door je gastinstelling, een positief signaal van je stage-organisatie of de toekenning van een beurs zijn momenteel allemaal voorwaardelijk. Lees hierover meer op het studentenportaal.

Je kan als student een voorschot aanvragen op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.

 

 • beursstudenten
 • bijna-beursstudenten
 • studenten waarbij na financieel onderzoek blijkt dat het gezinsbudget ontoereikend is

 

 • Na je inschrijving voor academiejaar 2020-2021
 • Vóór je vertrek naar het buitenland (ten vroegste 2 maanden voor jouw vertrek)
 • Tijdig, want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

 

 

 

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van de verwachte beurs
 • We nemen standaard 80% van het verwachte bedrag van je beurs
 • Wens je een lager bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

 

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de volledige beurs
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren


Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we onderstaande documenten nodig:

 • Kopie van je elektronische identiteitskaart
 • Brief of mail met beslissing van de afdeling Studietoelagen 2019-2020 om het statuut beursstudent of bijna-beursstudent te kunnen bepalen
 • Het door alle partijen ondertekende Erasmus+ contract (bestemming binnen Europa) of Contract - Confirmation (bestemming buiten Europa)
  OF

  Verklaring van de afdeling Internationalisering waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een beurs voor de buitenlandse stage of uitwisseling.
  Dit eveneens met de vermelding van je bestemming, de verblijfsperiode en het verwachte bedrag.

 

Ben je geen beurs- of bijna-beursstudent, maar is het gezinsbudget ontoereikend om de kosten zelf te dragen?
Ook dan is het mogelijk om een voorschot aan te vragen op basis van een financieel onderzoek door onze dienst.
Je vult het aanvraagformulier in voor studiefinanciering en voegt hierbij de nodige documenten zoals vermeld op dit aanvraagformulier.

 

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.