Een voorschot op de Erasmusbeurs


In bepaalde gevallen kan je als student een voorschot aanvragen op de Erasmusbeurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

 • beursstudenten
 • bijna-beursstudenten
 • studenten waarbij na financieel onderzoek blijkt dat het gezinsbudget ontoereikend is

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Vanaf maandag 20 augustus 2018
 • Vóór je vertrek op Erasmus

Hoe vraag je een voorschot aan?

 • Kom persoonlijk langs op de Sociale Dienst
 • Breng de nodige documenten mee om je recht op een voorschot op de Erasmusbeurs te bekijken

Welke documenten breng je mee?

Om je recht op een voorschot op de Erasmusbeurs te bekijken en je dossier op te maken hebben we bepaalde documenten nodig.
Je hoeft geen kopieën te maken, maar breng originele documenten mee. Wij bewaren dossiers digitaal.

 • Je elektronisch identiteitskaart
 • De bij de identiteitskaart horende pincode of federaal token
 • Je bankrekeningnummer
 • Brief of mail met beslissing van de afdeling Studietoelagen 2017-2018:

Waaruit blijkt dat de student in aanmerking kwam voor een studietoelage van de Vlaamse overheid

OF

Waaruit blijkt dat de student in aanmerking kwam voor het statuut van bijna-beursstudent

 • Het door alle partijen ondertekende Erasmus+ contract
  OF

  Verklaring van de afdeling Internationalisering waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een Erasmusbeurs en met vermelding van je bestemming, de verblijfsperiode en de te verwachten Erasmusbeurs.

 

Als het gezinsbudget ontoereikend is om de kosten in het kader van Erasmus zelf te dragen en je wil een voorschot aanvragen doen wij een financieel onderzoek.
Je vult dan het aanvraagformulier in voor studiefinanciering en voegt hierbij de nodige documenten zoals vermeld op dit aanvraagformulier.

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

 • Het bedrag van je voorschot op de Erasmusbeurs is afhankelijk van de te verwachten Erasmusbeurs
 • De uitbetaling zal gebeuren in maandelijkse schrijven

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de volledige Erasmusbeurs
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren