Een voorschot op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling

Je kan als student een voorschot aanvragen op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

  • Studenten die in aanmerking komen voor een beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling

Wanneer vraag je een voorschot aan?

  • Na je (her)inschrijving
  • Vóór je vertrek naar het buitenland (ten vroegste 2 maanden voor jouw vertrek)
  • Tijdig, want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

Hoe vraag je een voorschot aan?

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

Wij doen ons best om dossiers zo snel als mogelijk te verwerken.

Bij de start van het academiejaar krijgen wij veel aanvragen binnen. 
Reken op 1 maand doorlooptijd van je dossier. Dit is tussen het ontvangen van een volledige aanvraag en de uitbetaling.

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

  • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van de verwachte beurs
  • We nemen standaard 80% van het verwachte bedrag van je beurs
  • We baseren ons hierbij op het standaard bedrag, dus niet het verhoogde bedrag voor beursstudenten
  • Wens je een lager bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

Moet je het voorschot terugbetalen?

  • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de volledige beurs
  • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren


Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.