Een voorschot op de Erasmusbeurs

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

In bepaalde gevallen kan je een voorschot aanvragen op de Erasmusbeurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.
Dit is enkel mogelijk als:

  • beursstudent
  • bijna-beursstudent
  • blijkt, na financieel onderzoek, dat het gezinsbudget ontoereikend is om de kosten in het kader van Erasmus zelf te dragen

Wanneer vraag je een voorschot aan?

Vanaf maandag 21 augustus 2017 en na inschrijving aan de UGent kan je persoonlijk langskomen op de Sociale Dienst.
Op basis van de door jou aangereikte gegevens zullen we bekijken of je in aanmerking kan komen voor een voorschot op de Erasmusbeurs.

Wat breng je mee?

Om je dossier op te maken heb je bepaalde documenten nodig.
Je hoeft zelf geen kopieën te maken, aangezien wij de dossiers digitaal bewaren.

  • Je elektronisch identiteitskaart
  • De bij de identiteitskaart horende pincode of federaal token
  • Bankrekeningnummer van de student
  • Brief of mail met beslissing van de afdeling Studietoelagen 2016-2017:

Waaruit blijkt dat de student in aanmerking kwam voor een studietoelage van de Vlaamse overheid

OF

Waaruit blijkt dat de student in aanmerking kwam voor het statuut van bijna-beursstudent

  • Het door alle partijen ondertekende Erasmus+ contract

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

Het bedrag van je Erasmusbeurs is afhankelijk van de te verwachten Erasmusbeurs.
De uitbetaling zal gebeuren in maandelijkse schrijven.

Moet je het voorschot terugbetalen?

Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst, binnen de maand na het ontvangen van je Erasmusbeurs.