Tips om je budget te beheren

Met wat eenvoudige basisregels kan je jouw budget als student doeltreffend beheren.

Volwassen worden, op eigen benen leren staan, zelfstandigheid, ...
Je maandbudget goed beheren is niet altijd zo eenvoudig als je denkt.

Zeker niet wanneer je als student beperkte financiële middelen ter beschikking hebt om je kosten te dragen.
Met wat eenvoudige basisregels kan je jouw budget doeltreffend beheren. 

 1. Bepaal je uitgaven

  Als je jouw budget goed wil beheren is het eerst en vooral belangrijk om na te gaan welke kosten je moet dragen.
  Ga dus voor jezelf na voor welke kosten je zelf moet instaan.
  Gaat het enkel om je persoonlijke uitgaven (bv. vrije tijd en kleren)?
  Of ook om studiekosten (bv. studiegeld en huur kot)?
  Of moet jij als student instaan voor alle levenskosten?

  Sommige kosten zullen worden aangerekend per maand (bv. elektriciteit, GSM-abonnement, internet, ...), maar andere jaarlijks (bv. studiegeld, abonnement trein, ...).
  Het is dus belangrijk om alles te herleiden naar een maandbedrag.
  Zo kan je gemakkelijker weten welk maandelijks budget je nodig hebt.
 2. Bereken je inkomsten

  Als student kan je over bepaalde inkomsten beschikken die je goed moet beheren. 
  Denk hierbij aan het Groeipakket, inkomsten als jobstudent, de studietoelage van de Vlaamse overheid, de studiefinanciering vanuit de Sociale Dienst, bijdrage van ouder(s), ...
  Deze inkomsten kan je één keer per week of één keer maand ontvangen, maar soms ontvang je iets één keer per jaar.

  Als je een grotere soms geld in één keer ontvangt zoals je studietoelage of studiefinanciering vanuit de Sociale Dienst is het belangrijk om dit goed te beheren.
  Je wilt immers niet in de problemen komen om je studiekosten (bv. huur kot) te betalen midden in het academiejaar.
  Hou er dus rekening mee dat je met deze toelagen ook de komende maanden kosten moet dekken. 

  Ook voor je inkomsten kan het handig zijn om alles te herleiden tot maandelijkse inkomsten.
  Zo kan je snel zien of je inkomsten voldoende zijn voor je maandelijkse uitgaven. 
 3. Dwing jezelf tot sparen

  Onverwachte omstandigheden hebben de vervelende gewoonte om onverwacht te zijn.
  Zo kan je inkomen plots iets lager uitvallen (bv. je hebt minder kunnen werken door ziekte) of je hebt een onverwachte uitgave (bv. je laptop gaat stuk).

  Een beperkt reserve zal je mentaal wat rust geven omdat je weet dat je onverwachte uitgaven kan opvangen.
  Je hoeft maandelijks geen groot bedrag opzij te zetten. Bekijk wat voor jezelf lukt om opzij te zetten. 
 4. Wees redelijk onredelijk

  Wees niet te streng voor jezelf. Kleine pleziertjes maken ook deel uit van het studentenleven.
  Als je jouw financiën goed kan beheren, zal er af en toe ook ruimte zijn voor een pleziertje.
  Zo is het leven leuker en comfortabeler.
 5. Hulpmiddelen

  Er bestaan enkele handige apps die speciaal ontwikkeld zijn om je te helpen bij het zelfstandig worden.
  De apps zijn gratis en gemakkelijk in gebruik.
  Ook wanneer er geen financiële moeilijkheden zijn kan je beroep doen op deze apps.
 • My BEnefits: op een simpele manier achterhalen of je recht hebt op sociale voordelen
 • Wakosta?!: op een eenvoudige manier zicht op je budget
 • Heyday: ondersteunt jongvolwassenen bij zelfstandig wonen
 • WieBetaaltWat: geeft een duidelijk overzicht van de gezamenlijke uitgaven