Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2018-2019

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat uit een vast bedrag van € 238,30 + een bedrag per opgenomen studiepunt + indien van toepassing een bijzonder studiegeld voor de opleiding en/of voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld voor  de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2262,30
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld.
Zij betalen in het tweede jaar: € 238,30 + €25,90 per studiepunt.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1792,30

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1792,30

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt + € 270 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2062,30
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld.
Zij betalen in het tweede jaar: € 238,30 + €25,90 per studiepunt.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent – inschrijven aan HoGent) (48 studiepunten)
€ 2500

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology (60 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1792,30

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 33 studiepunten: € 1093,00

Postgraduate Hydrography B (ism met de Hogere Zeevaartschool – inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
€ 2050

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie (voltijds in 1 jaar = MTa, deeltijds in 2 jaar = MTb)
MTa (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 4077,30

MTb (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2227,20
jaar 2: € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2403,40

Postgraduate Studies in Oral Implantology (23 studiepunten - 2j)
jaar 1 (17 studiepunten): € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 3555 bijzonder studiegeld voor de opleiding
jaar 2 (6 studiepunten): € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 4490 bijzonder studiegeld voor de opleiding
Indien een student geen credit verwierf voor één of meerdere opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt.
Indien een student geen credit verwierf voor alle opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + het bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences (32 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 7280 bijzonder studiegeld
voor 32 studiepunten: € 10337,50
Indien een student geen credit verwierf voor één of meerdere opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt.
Indien een student geen credit verwierf voor alle opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + het bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 238,30 + € 25,90 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1740,50

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 420 bijzonder studiegeld
voor 21 studiepunten: € 2508,40

Postgraduate Studies in Algology (40 studiepunten - 2j. (interuniversitair met ULB, KU Leuven, ULG, VUB, UCL en UA - inschrijven aan elke universiteit behalve aan ULG en UCL)
€ 238,30 + forfaitair bedrag € 2020 per jaar

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen) (60 studiepunten)
vast bedrag € 108,80 + forfaitair bedrag € 336
voor 60 studiepunten: € 444,80

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (interuniversitair met KU Leuven)  (inschrijven aan UGent - 30 studiepunten)
vast bedrag € 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 1710 bijzonder studiegeld
voor 30 studiepunten: € 4591,30

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (interuniversitair met UA, VUB en KU Leuven) (inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen - 30 studiepunten)
€ 238,30 + € 14,57 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 675,40

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (in samenwerking met HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) (inschrijven aan Arteveldehogeschool - 30 studiepunten (3j)
€ 2110

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 80 per studiepunt als bijzonder studiegeld.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project.
  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving).
  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 48,33 per studiepunt als bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel, d.i. € 145 voor opleidingsonderdelen van 3 studiepunten, € 290 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 725 voor de scriptie.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 88,10 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,90 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen..
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.

Postgraduate in Internet of Things (interuniversitair: UGent, UA en VUB) (66 studiepunten - inschrijven aan UA)
EER-studenten: € 250 + € 65 per studiepunt = € 4540
Niet-EER-studenten: € 250 + € 150 per studiepunt = € 10150
Studenten die werken en studeren combineren: € 250 + € 150 per studiepunt = € 10150

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (interuniversitair met KU Leuven, VUB, UA, UHasselt – inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten - 60 studiepunten)
€ 238,30 + € 11,40 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 922,30

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (20 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming': € 32,50 per studiepunt)
Enkel herinschrijfbaar

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (27 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming': € 32,50 per studiepunt)

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management (30 studiepunten)
€ 238,30 + € 88,10 per studiepunt + € 25 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming': € 32,50 per studiepunt)

Contact

studiegeld@ugent.be