Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2020-2021

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat uit een vast bedrag van € 245,20 + een bedrag per opgenomen studiepunt + indien van toepassing een bijzonder studiegeld voor de opleiding en/of voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2311,20
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1841,20

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1841,20

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt + € 270 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2111,20
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit LW die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent) - (48 studiepunten)
inschrijven aan HoGent
€ 2950

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme (ism deMens.nu en VUB) - (29 studiepunten)
inschrijven aan VUB
€ 1500

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt
voor 33 studiepunten: € 1123

Postgraduate Hydrography B (ism de Hogere Zeevaartschool) - (60 studiepunten)
inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool
€ 2050

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie
MTa voltijds (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 40 studiepunten: € 4184,20

MTb deeltijds (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 245,20 + € 90,60 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2281,60
jaar 2: € 245,20 + € 90,60 per studiepunt + €315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2462,80

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 245,20 + € 26,60 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1788

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 525 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2672,80

Postgraduate Studies in Algology (gezamenlijk aangeboden door UGent - ULB - KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) - (40 studiepunten - 2j.)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen behalve aan ULG en ULB
voor jaar 1:
€ 245,20 + € 1470 = € 1715,20
Indien vrijstelling voor Clinical internship Part 1 & 2: € 245,20 + € 1370 = € 1615,20
voor jaar 2:
€ 245,20 + forfaitair bedrag € 2020

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) – (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen
vast bedrag € 111,90 + € 5,90 per studiepunt + € 101,32 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 567,22

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan UGent
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 1786,80 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 30 studiepunten: € 4750

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - VUB en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
€ 245,20 + € 14,90 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 692,20

Postgraduaatsopleiding Rampenmanagement (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - KU Leuven - VUB en KMS) - (20 studiepunten)
inschrijven aan UA
Voor de volledige opleiding bedraagt het studiegeld: € 2500

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (ism HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) - (30 studiepunten - 2j)
inschrijven aan Arteveldehogeschool
€ 2110

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
Enkel herinschrijven
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 80 per studiepunt als bijzonder studiegeld

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 90,60 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 26,60 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project.
  • Het bedrag van € 90,60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26,60 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving).
  • Het bedrag van € 90,60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26,60 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 48,33 per studiepunt als bijzonder studiegeld (€ 145 voor opleidingsonderdelen van 3 studiepunten, € 290 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 725 voor de scriptie)

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 90,60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26,60 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen..
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten -
€ 245,20 + € 11,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 947,20

 

Contact

studiegeld@ugent.be