Studiegeld Master-na-masteropleiding 2023-2024

  • Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag van € 282,10 + € 13,50 of € 6,70 per studiepunt + een eventueel verhoogd studiegeld per studiepunt dat kan verschillen per faculteit + een eventueel bijzonder studiegeld voor de opleiding. Bepaalde opleidingen vormen hierop een uitzondering.
  • Er is geen beurstarief mogelijk behalve voor de 'Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie'
  • Het studiegeld wordt per academiejaar verrekend.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UGent)
inschrijven aan UGent of KU Leuven naargelang afstudeerrichting
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Arts in de archivistiek: erfgoed- en informatiebeheer (gezamenlijk aangeboden door VUB – KU Leuven – UA – UGent)
inschrijven aan VUB
€ 123 vast bedrag + € 20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1323

Master of Arts in de literatuurwetenschappen (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UGent – UA – VUB)
inschrijven aan KU Leuven
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Surplusbedrag opleiding: € 60
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:
Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 370
Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30
Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30
Overige opleidingsonderdelen: € 0

Voor 60 studiepunten:
Niet-beursstudenten: € 1582,10 (€ 1092,10 gewoon studiegeld + € 60 bedrag voor de opleiding + € 430 bedrag opleidingsonderdelen) 
Beursstudenten: € 128,80

Faculteit Recht en Criminologie

European Master of Laws in Law and Economics (Consortiumprogramma / 20 studiepunten)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 20 studiepunten: € 552,10

Master of Laws in European Union Law (enkel herinschrijfbaar)
Master of Laws in International and European Law (enkel herinschrijfbaar)
Master of Laws in International Business Law (enkel herinschrijfbaar)
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10

Master in European and International Law - 4 afstudeerrichtingen
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10

Master of Laws in het notariaat
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Science in Maritime Science (gezamenlijk aangeboden door UGent en VUB) 
inschrijven aan UGent
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in Plant Biotechnology
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 17,20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 2124,10

Master of Science in Space Studies (gezamenlijk aangeboden door UGent – KU Leuven)
inschrijven aan KU Leuven
voor 60 studiepunten: € 7099,10

Master of Science in Statistical Data Analysis
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 41,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 3594,10

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven -UA – UGent – VUB)
inschrijven aan KU Leuven
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UA – VUB - UGent)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 282,10 vast bedrag + € 6,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 684,10

Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UA – UGent – VUB)
inschrijven aan KU Leuven
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
€ 282,10 vast bedrag + € 6,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 684,10
bij een curriculum van 0 studiepunten bedraagt het studiegeld € 0

Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UA – UGent)
inschrijven aan KU Leuven
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Science in Advanced Dentistry – Orthodontics (enkel herinschrijfbaar)
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10
Zie ook studiegeld voor permanente vorming

Master of Science in de specialistische tandheelkunde - alle afstudeerrichtingen (enkel herinschrijfbaar)
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10
Zie ook studiegeld voor permanente vorming

Master of Science in de specialistische tandheelkunde - alle afstudeerrichtingen (vanaf AJ 2023-24)
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt + € 785 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 7325,10

Master of Science in de ziekenhuishygiëne (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UA – UGent – VUB)
inschrijven aan KU Leuven
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Science in Global Health (interuniversitair UGent – KU Leuven – VUB – UA – tUL)
inschrijven aan UGent
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 66,20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 5064,10
studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw moeten opnemen betalen voor dat opleidingsonderdeel enkel het gewoon studiegeld. Het verhoogd studiegeld wordt kwijtgescholden.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Nuclear Engineering (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UGent – ULg – VUB – UCL)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Science in Smart Operations and Maintenance in Industry (gezamenlijk aangeboden door KU Leuven – UGent)
Inschrijven aan KU Leuven
voor 60 studiepunten: € 7099,10
EER-studenten die het masterdiploma dat toegang verleent tot deze opleiding behaalden in AJ2021-2022 of AJ2022-2023 en die niet werken op het moment van inschrijving, krijgen een korting op voorwaarde dat zij de volledige 60 studiepunten opnemen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Master of Science in Banking and Finance
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 17,20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 2124,10

Master of Science in Data Science for Business 
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 41,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 3594,10

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Master of Science in Sustainable Food Packaging
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt + € 59,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 6600
EER-studenten die het masterdiploma dat toegang verleent tot deze opleiding behaalden in AJ2021-2022 of AJ2022-2023 betalen het studiegeld zoals hieronder vermeld, op voorwaarde dat zij de volledige 60 studiepunten opnemen:
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 41,70 per studiepunt +€ 59,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 3654


Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Master of Science in de industriële farmacie (gezamenlijk aangeboden door UGent – KU Leuven – UA – VUB)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Master of Science in de klinische biologie
EER studenten:
€ 282,10 vast bedrag + € 6,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 684,10
Niet-EER studenten:
€ 282,10 vast bedrag + € 13,50 per studiepunt + € 90,80 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 6540,10

Master of Science in de ziekenhuisfarmacie (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven - UA - VUB)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 282,10 vast bedrag + € 6,70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 684,10

 

Contact

studiegeld@ugent.be