Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2022-2023

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat in de meeste gevallen uit een bedrag per opgenomen studiepunt + een eventueel bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Humanities Academie

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 717,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2331,90
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 1861,90
Anderstalige studenten in een bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde, Taal-en Letterkunde of Talen en Culturen betalen geen bijzonder studiegeld en geen verhoogd studiegeld indien zij het vak ‘Dutch as a Foreign Language’ opnemen uit de postgraduaatsopleiding Dutch and Translation.

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 1861,90

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 517,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2131,90
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit LW die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent) - (48 studiepunten)
inschrijven aan HoGent
€ 2950

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme (ism deMens.nu en VUB) - (29 studiepunten)
inschrijven aan VUB
€ 1500

IPV Wetenschappen

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 33 studiepunten: € 1135,60

Postgraduate Hydrography B (ism de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool
€ 2050 voor EER studenten
€ 3850 voor niet-EER studenten

Postgraduate Studies in Blue Resources for the Blue Economy (40 studiepunten)
€ 2400

The GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 91,60 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie
MTa voltijds (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 91,60 per studiepunt + € 565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 40 studiepunten: € 4229

MTb deeltijds (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 91,60 per studiepunt + €565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2305,40
jaar 2: € 91,60 per studiepunt + €565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2488,60

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 58 studiepunten: € 1810,20

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren (25 studiepunten)
€ 91,60 per studiepunt + € 615,39 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 25 studiepunten: €2905,39

Postgraduate Studies in Algology (gezamenlijk aangeboden door UGent - ULB - KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) - (40 studiepunten - 2j.)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen behalve aan ULG en ULB
€ 2250 per jaar
Indien online: € 2125 (met vrijstelling Clinical Internship)

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) – (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen
€ 6,05 per studiepunt + €  217,12 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 580,12

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan UGent
€ 87,90 per studiepunt + € 2113 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 30 studiepunten: € 4750

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - VUB en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
voor 30 studiepunten: € 700

Postgraduaatsopleiding Rampenmanagement (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - KU Leuven - VUB en KMS) - (20 studiepunten)
inschrijven aan UA
Voor de volledige opleiding bedraagt het studiegeld: € 2500

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (ism HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) - (30 studiepunten - 2j)
inschrijven aan Arteveldehogeschool
€ 2110

Interdisciplinaire postgraduaatsopleiding NeuroRevalidatie (46 studiepunten - 2j.)
€ 84 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

UGAIN - UGent Academie voor Ingenieurs

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 91,60 per studiepunt + € 48,33 per studiepunt als bijzonder studiegeld (€ 145 voor opleidingsonderdelen van 3 studiepunten, € 290 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 725 voor de scriptie + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding)

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 91,60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26,90 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten
 € 11,90 per studiepunt  + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 961,90

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs – Foundations (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (29 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten
€ 12,10 per studiepunt + € 253,60 bijzonder studiegeld voor de opleiding

Postgraduate Certificate Smart Operations and Maintenance in Industry (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (24 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
€ 3500

FEB Academy

Postgraduaat Gecertificeerd accountant (gezamenlijk aangeboden door UGent, HoGent en Arteveldehogeschool) - (60 studiepunten - 3j.)
Inschrijven aan HoGent
€ 2990

Academie voor Diergeneeskunde

Postgraduate in Poultry Health Science (30 studiepunten - 3j)
€ 100 per studiepunt + 10000 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

Contact

studiegeld@ugent.be