Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2023-2024

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat in de meeste gevallen uit een bedrag per opgenomen studiepunt + een eventueel bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Er is geen beurs- of bijnabeurstarief mogelijk.

Humanities Academie

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 29 per studiepunt + € 848 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2588
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)
€ 29 per studiepunt + € 327 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2067
Anderstalige studenten in een bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde, Taal-en Letterkunde of Talen en Culturen betalen geen bijzonder studiegeld en geen verhoogd studiegeld indien zij het vak ‘Dutch as a Foreign Language’ opnemen uit de postgraduaatsopleiding Dutch and Translation.

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 1861,90

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 29 per studiepunt + € 626 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2366
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit LW die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent) - (48 studiepunten)
inschrijven aan HoGent
€ 2950

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme (ism deMens.nu en VUB) - (29 studiepunten)
inschrijven aan VUB
€ 1500

IPV Wetenschappen

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 247,90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 33 studiepunten: € 1135,60

Postgraduate Hydrography B (ism de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool (€ 250)
€ 4500 voor EER studenten
€ 9000 voor niet-EER studenten

Postgraduate Studies in Blue Resources for the Blue Economy (40 studiepunten)
Enkel herinschrijven
€ 60 per studiepunt

The GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning

Interdisciplinaire postgraduaatsopleiding NeuroRevalidatie (46 studiepunten - 2j.)
€ 84 per studiepunt + € 386 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

Postgraduaatsopleiding Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie (80 studiepunten - 4j.)
€ 125 per studiepunt

Postgraduate Studies in Algology (gezamenlijk aangeboden door UGent - ULB - KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) - (40 studiepunten - 2j.)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen behalve aan ULG en ULB
€ 2250 per jaar
Indien online: € 2125 (met vrijstelling Clinical Internship)

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) – (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen
€ 6,75 per studiepunt + €  244,03 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 649,03

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (56 studiepunten)
€ 26,90 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 56 studiepunten: € 1756,40

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 91,60 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie
MTa voltijds (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 100 per studiepunt + € 565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 40 studiepunten: € 4565

MTb deeltijds (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 100 per studiepunt + €565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2465
jaar 2: € 100 per studiepunt + €565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2665

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan UGent
€ 87,90 per studiepunt + € 2113 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 30 studiepunten: € 4750

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren (25 studiepunten)
€ 91,60 per studiepunt + € 702,55 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 25 studiepunten: €2992,55

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - VUB en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
€ 15 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 30 studiepunten: € 700

Postgraduaatsopleiding Rampenmanagement (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - KU Leuven - VUB en KMS) - (20 studiepunten)
inschrijven aan UA
Voor de volledige opleiding bedraagt het studiegeld: € 2500

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (ism HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) - (30 studiepunten - 2j)
inschrijven en info studiegeld: Arteveldehogeschool

UGAIN - UGent Academie voor Ingenieurs

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (60 studiepunten)
Enkel herinschrijven
 € 13,50 per studiepunt  + € 282,10 bijzonder studiegeld voor de opleiding

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs – Advanced (60 studiepunten)
 € 13,50 per studiepunt  + € 282,10 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 1092,10

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs – Foundations (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (29 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten
€ 13,50 per studiepunt + € 282,10 bijzonder studiegeld voor de opleiding
Voor 29 studiepunten: € 673,60

Postgraduate Certificate Food Packaging (20 studiepunten)
€ 190 per studiepunt
Voor 20 studiepunten: € 3800

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 168 per studiepunt + € 297,50 bijzonder studiegeld voor de opleiding
Voor 60 studiepunten: € 10377,50

In AJ 2023-2024 staat de faculteit nog éénmalig de volgende korting toe:
het bedrag van € 168 per studiepunt wordt verminderd naar € 49,40 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen. Vanaf AJ 2024-2025 worden er geen kortingen meer toegestaan.

Postgraduate Certificate Smart Operations and Maintenance in Industry (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (24 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
€ 3800

FEB Academy

Postgraduaat Gecertificeerd accountant (gezamenlijk aangeboden door UGent, HoGent en Arteveldehogeschool) - (60 studiepunten - 3j.)
Inschrijven aan HoGent
€ 2990 per academiejaar (20 studiepunten)

Academie voor Diergeneeskunde

Postgraduate in Poultry Health Science - 3 afstudeerrichtingen (30 studiepunten - 3j)
€ 100 per studiepunt + € 10000 bijzonder studiegeld voor de opleiding per academiejaar

Contact

studiegeld@ugent.be