Hoeveel kost een wooneenheid?

Huurprijs

Type Kamer Studio  Flat (**) 
Standaard huurprijs € 306 € 473 € 546
Huurprijs bijna-beurs (*) € 201 € 370 € 546
Huurprijs beursstudent (*) € 181 € 350 € 546

(*) na aftrek HUURVERMINDERING, uitsluitend mogelijk voor in België wonende studietoelagegerechtigden of bijna-beursstudenten.

(**) Een huurvermindering wordt niet toegekend aan bewoners van onze flat voor koppels.

 

Wat is er in de maandelijkse huurprijs inbegrepen?

 • de basishuur van de wooneenheid
 • het verbruik van elektriciteit, water en verwarming
 • het gebruik van internet (en telefonie en/of teledistributie, indien voorzien)
 • Wifi in de gemeenschapsruimtes (ontspanningsruimte, studeerzaal, solarium...)
 • het poetsen van de gemeenschappelijke delen
 • aanvullende brandverzekering
 • 24/7 permanentiedienst

Waarborg

De waarborg wordt gefactureerd bij de 1e maand huur. Het bedrag kan aangewend worden voor het dekken van alle verplichtingen van de huurder.

Voor een kamer of studio bedraagt dit 160 euro, voor een flat 370 euro.

De terugbetaling, bij definitief vertrek, gebeurt 4 tot 8 weken na einddatum van het origineel huurcontract, op het rekeningnummer vermeld in Oasis. 
Corrigeer tijdig, indien nodig.

Type Kamer  Kamer+  Studio  Flat (**) 
Standaard huurprijs € 298 € 402 € 462 € 533
Huurprijs bijna-beurs (*) € 195 € 299 € 361 € 533
Huurprijs beursstudent (*) € 175 € 279 € 341 € 533

(*) na aftrek HUURVERMINDERING, uitsluitend mogelijk voor (bijna-)beursgerechtigden.

(**) Een huurvermindering wordt niet toegekend aan bewoners van onze flat voor koppels.

 

Wat is er in de maandelijkse huurprijs inbegrepen?

 • de basishuur van de wooneenheid (bekijk de omschrijving van elke wooneenheid)
 • het verbruik van elektriciteit, water en verwarming
 • het gebruik van internet in de kamer via de kabel en wifi
 • wifi in de gemeenschapsruimtes (ontspanningsruimte, studeerzaal, solarium...)
 • het poetsen van de gemeenschappelijke delen
 • aanvullende brandverzekering
 • 24/7 permanentiedienst

Waarborg

De waarborg wordt gefactureerd bij de 1e maand huur. Het bedrag kan aangewend worden voor het dekken van alle verplichtingen van de huurder.

Voor een kamer of studio bedraagt dit 160 euro, voor een flat 370 euro. Voor een kamer plus op site Kantienberg is er geen waarborg.

De terugbetaling, bij definitief vertrek, gebeurt 4 tot 8 weken na einddatum van het origineel huurcontract, op het rekeningnummer vermeld in Oasis. 
Corrigeer tijdig, indien nodig.

Huurfactuur

De huurfactuur wordt steeds op het einde van elke maand via e-mail verzonden naar jouw UGent e-mailadres voor de daaropvolgende maand. Je kan in Oasis eigenhandig een extra e-mailadres toevoegen waar je de factuur ook op wenst te ontvangen.

Je betaalt d.m.v. overschrijving waarbij je altijd de juiste gestructureerde mededeling van op de factuur overneemt.
Je kan er ook voor kiezen om een automatische SEPA bankopdracht in te stellen, de zogeheten domiciliëring. Verdere informatie wordt aan de huurder toegestuurd via e-mail bij de start van de overeenkomst.

Wens je je betalingen te checken?

Dit kan heel eenvoudig. In Oasis, onder de rubriek 'financieel', vind je, in de linkerkolom, een 'stand van zaken' van al je onbetaalde facturen.

Opgelet!

Bij de start (en het einde) van het academiejaar is de situatie net iets anders.
Je betaalt voor september niet de volle huurprijs, dus deze factuur is sowieso verschillend van de andere facturen. 

Waarborg

Op de eerste huurfactuur wordt voor de meeste wooneenheden een waarborg gefactureerd. Deze krijg je uiteraard teruggestort als je de wooneenheid definitief verlaat, op voorwaarde dat er geen schade is aan de kamer. Herstellingen geef je steeds door op homeserve.ugent.be

Opmerking (uitsluitend voor bewoners van site Kantienberg): er wordt voor dit academiejaar geen waarborg aangerekend, aangezien je na dit academiejaar de kamer plus sowieso moet verlaten (om desgewenst te verhuizen naar een andere home).
Schade, die niet op het inventarisformulier bij check-in werd gemeld, zal via factuur worden aangerekend na je verblijf. 

Herberekeningen

Studenten krijgen bij de kameraanvraag een voorlopige berekening op basis van de aan ons bezorgde financiële data. Een herberekening van het inschrijvingsgeld en de studiebeurs gebeurt automatisch eens de definitieve beursstatus bekend is. 
Afdeling Huisvesting wordt op de hoogte gesteld en zal in de daaropvolgende weken de huurvermindering toepassen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Vragen?

Mail naar  vanuit jouw UGent e-mailadres.

 

Meer informatie?