Opvolgen aanvraag wooneenheid

STATUS

DUIDING

Nog niet ingediend Nog in ontwerpfase
Ingediend Moet nog worden bevestigd (cf. bevestigingsmail)
Afgekeurd Komt niet in aanmerking
Ingediend - dossier volledig Documenten ontvangen
Toegewezen Huurcontract verstuurd via e-mail
Contract ontvangen Getekend huurcontract in het bezit van afd. Huisvesting
Op wachtlijst geplaatst
Geannuleerd