Infrastructuur- en herstellingswerken

Alle homes zijn onderworpen aan de gangbare ‘reglementering op kamerwoningen voor studenten’ zoals o.a. de Vlaamse Wooncode en het Gentse Politiereglement.

Om het ‘woongenot’ voor jou en de andere bewoners blijvend te kunnen garanderen, zullen er mogelijks gedurende jouw verblijf noodzakelijke herstellings- en/of infrastructuurwerken plaatsvinden, die worden aangekondigd via één van de gebruikelijke infokanalen zoals o.a. het Facebook-residentienieuws, jouw UGent-mailbox. Mogelijke overlast wordt tot een minimum beperkt en kan steeds gemeld worden aan de afdeling Huisvesting of de Permanentiedienst. Tijdens de officiële blok- en examenperiodes vinden er geen werken met geluidsoverlast plaats.

Wij wensen jou een aangenaam verblijf in onze homes.