Info voor huurders

Waar vind ik een kot?

In Gent

De UGent wil de zoektocht naar een geschikte en veilige wooneenheid vergemakkelijken en biedt via Kotatgent een overzicht van beschikbare wooneenheden, die voldoen aan de gangbare reglementering.

De gemiddelde all-in huurprijs bedraagt € 399,00 voor een kamer en € 511,00 voor een studio (incl. verbruikskosten)

Aanrader: Start je zoektocht midden juni. Neem je tijd én vergelijk!

Buiten Gent (Melle, Merelbeke…)

Contacteer voor een lijst met beschikbare wooneenheden.

Kortverblijf

Ben je op zoek naar een kot voor slechts een aantal maanden?

Op Kotatgent vind je een overzicht van beschikbare wooneenheden.
Of contacteer voor een lijst van 'kortverblijven'.

 

Waar moet ik op letten?

Huurovereenkomst

 • Lees met de nodige aandacht en wees kritisch
 • Let op de mogelijkheden tot opzegging
 • Ga na welke kosten al of niet zijn inbegrepen
 • Noteer ook 'mondelinge' beloften
 • Noteer de begin- en eindmeterstand van de energieinstallatie(s)
 • Informeer naar de modelhuurovereenkomst van Kotatgent.
  Die biedt meer rechtszekerheid en voorziet in een aanvullende brandverzekering (PDF).

Huurwaarborg

 • Maximaal 2 maanden huur 

Plaatsbeschrijving (=materiële toestand van de kamer)

Maak een gedetailleerde staat van bevinding op, bij voorkeur in het bijzijn van de verhuurder (vb. modeldocument plaatsbeschrijving).

Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving wordt de huurder - behoudens tegenbewijs - geacht het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik, dat hij het verlaat.

Veiligheid

 • Ga na wat de minimumkwaliteitsnormen zijn
 • Vraag de verhuurder naar het conformiteitsattest
 • Controleer of er brandblussers, een rookdetectie-installatie en vluchtwegen aanwezig zijn. Het stedelijk Politiereglement regelt de brandveiligheid.
 • Let op voor loshangende of gevaarlijke elektriciteitsleidingen
 • Wees aandachtig voor vochtigheidsproblemen

Registratie

Vraag de verhuurder om het contract te registreren. Het geeft je de zekerheid dat je, bij verkoop van het pand, op je kot mag blijven tot de einddatum, die vermeld wordt op het contract.

Reglementering

Een kot moet voldoen aan strenge regels. Ga naar Kotatgent voor de volledige reglementering op 'kamerwoningen' voor studenten.

Hoe kan ik mijn kamer doorverhuren?

Je kan je vrije wooneenheid bekend maken op Kotatgent. Vraag eerst toestemming aan je kotbaas, maak een account aan als student en adverteer op de website.
Ook de afdeling Huisvesting van de UGent kan jouw wooneenheid in haar adressenlijst opnemen. Dit gegevensbestand kan worden opgevraagd door elke student, docent, gast of bezoeker, die op zoek is naar een kortverblijf. Vervolledig het aangifteformulier  en bezorg het aan

Na ontvangst van de informatie wordt het kotadres in het 'adressenbestand van kortverblijven' opgenomen. Geïnteresseerden contacteren je via e-mail of telefoon. Alle verdere afspraken gebeuren tussen jou en de potentiële huurder(s).

Advies

Universiteit Gent
Afdeling Huisvesting
Stalhof 6
9000 Gent

tel. 09 264 71 09

Stad Gent
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Kot@gent.be
tel. 09 266 76 40

Woonwinkels

Op krot vzw

Studentenvereniging voor huurgeschillen

www.opkrot.be

Justitiehuis
Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent
Justitiehuis.gent@wvg.vlaanderen.be
tel. 09 269 62 20

Huurdersbond
Grondwetlaan 56 b
9040 Sint-Amandsberg
Huurdersbond.o-vl@telenet.be
tel. 09 223 28 77 of 09 223 63 20

Vredegerecht
Opgeëistenlaan 401/L
9000 Gent
https://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/

Gerelateerde inhoud