Brandverzekering

Ten behoeve van de huurders geldt er een verzekering huurdersaansprakelijkheid (afgesloten door de UGent als verzekeringsnemer):

Deze verzekering bestaat in het waarborgen van de huurder- / gebruikersaansprakelijkheid in hoofde van studenten van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, LUCA School of Arts KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent, STUVO+ Odisee Technologiecampus Gent & KU Leuven Campus Technologiecampus Gent / Technologiecampus Gent voor studentenkamers, studio’s en appartementen (, althans op voorwaarde dat wordt gebruikgemaakt van enerzijds het universitair huurcontract voor studentenkamers, studio’s en appartementen in de universitaire homes en anderzijds het modelhuurcontract van Kot@Gent voor studentenkamers, studio’s en appartementen in de panden van derden.

Binnen de polisvoorwaarden wordt er voorzien in een dekking brand, rechtsbijstand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade en glasverzekering.

De voormelde verzekering huurdersaansprakelijkheid komt slechts subsidiair tussen, namelijk wanneer geen andere polis tussenkomt (bijvoorbeeld de brandpolis van de ouders van de studenten).

Er is via de voormelde verzekering huurdersaansprakelijkheid geen dekking voor schade aan de eigen inboedel van de betrokken studenten.