Aanvragen van activiteiten

Activiteiten kunnen enkel doorgaan in de ontspanningszaal en het solarium en per uitzondering in de studeerzaal, mits speciale toelating van de afdeling Huisvesting.

Elke activiteit wordt door de homeraad georganiseerd en/of goedgekeurd én aangevraagd (min. 1 week op voorhand) via het online activiteitenformulier. Ga voor de aanvraag van een activiteit naar de website van het Home Konvent. De definitieve goedkeuring gebeurt door de afdeling Huisvesting.

Elke homeraad mag per semester één barbecue organiseren. Hiervoor moet, samen met het activiteitenformulier, ook het barbecue-aanvraagformulier ingevuld en ondertekend aan de afdeling Huisvesting worden bezorgd.

De voorwaarden voor de organisatie van activiteiten staan omschreven in de Protocolovereenkomst. Hou ook rekening met de sperperiodes!

De afdeling Huisvesting wenst je veel plezier!