Vlaams woninghuurdecreet

Door de 6de Staatshervorming (2014) is de huur van een woongelegenheid een Vlaamse bevoegdheid geworden en werd een aparte regelgeving voor studenten uitgewerkt. Het resultaat is het ‘Vlaams Woninghuurdecreet’ dat het juridisch kader vastlegt voor huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en voor huurovereenkomsten voor studenten.

Het decreet regelt de belangrijkste aspecten van de studentenhuurovereenkomst, zoals de staat van het verhuurde goed, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst en de onderverhuring, de indexatie en het stellen van een huurwaarborg.
Het is van toepassing op alle huurovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Of via deze beknopte folder (PDF) leer je in een oogopslag wat de voornaamste wijzigingen zijn.

Vlaams woninghuurdecreet