RSZ

RSZ staat voor Rijkssociale Zekerheid. De algemene regel in België is dat elke werknemer een RSZ bijdrage betaalt. Dit wordt door je werkgever afgehouden van je loon en doorgestort. De bijdragen worden verdeeld onder de ziekteverzekering, de pensioenen, de werkloosheidskas, enz... Dit houdt in dat wanneer je bijdraagt, je eveneens rechten opbouwt.

Sedert 1 januari 2017 is de regeling qua RSZ veranderd!  Je kreeg jaarlijks student 475 werkuren – vrij te nemen tijdens het jaar – aan 2,71% solidariteitsbijdrage op je brutoloon.

Vanaf 1/1/2023 gaat het pakket aan RSZ-vrije uren de hoogte in. Je kan in 2023 en 2024 tot 600u RSZ-vrij werken

Je bent als jobstudent niet langer verplicht om eerst RSZ-vrij te werken, je kan zo de 600u opsparen of zelfs helemaal niet gebruiken. Let wel! Elk begonnen uur wordt aangerekend als een volledig uur. En het aantal uren die je werkt heeft een invloed op je groeipakket (vroegere kinderbijslag)! Je kan steeds je resterend contingent bekijken via student@work.

In ieder geval kan je nog steeds meer werken dan 600u. Vanaf je 601e uur betaal je 13,07% op je brutoloon.

Je krijgt dan ook vakantiegeld uitbetaald, ten belope van 14,8 % op je brutoloon. Dit vakantiegeld dien je mee in te tellen in je jaarinkomsten, wat een serieuze invloed kan hebben op je belastingen ( of die van je ouders!)

Info over het vernieuwde systeem, vind je op www.studentatwork.be

Meer objectieve info over de RSZ-regeling kan je vinden op https://www.centenvoorstudenten.be

Bij twijfel kom je langs bij de Jobdienst!!

Voor occasionele arbeid in het gezin van de werkgever (babysit, privéles, tuinonderhoud, enz….) is er geen RSZ, noch een contract verschuldigd wanneer je als student niet meer dan 8u/week werkt.