Kan ik werken als vrijwilliger?

Je kan als student naast je verschillende stages en studentenjobs ook vrijwilligerswerk doen. Je helpt de samenleving er mee en het staat later goed op je CV.

Vrijwilligerswerk wordt geregeld met de wet van 3 juli 2005.

Aan vrijwilligersorganisaties wordt een aansprakelijkheids- en verzekeringsregime opgelegd, zo wordt de vrijwilliger beschermd.

Wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn mogen vrijwilligers ook een vergoeding per dag of per jaar ontvangen. Het betreft hier dus nooit 'loon' omdat dat enkel en alleen voorbehouden is voor werknemers.

Voor 2017 kan je een maximale dagvergoeding van € 32,71 en een maximale jaarvergoeding van € 1.308, 38 krijgen. Ga je over één van deze bedragen, dan kan je niet langer aanzien worden als vrijwilliger, maar wordt je beschouwd als werknemer met alle eventuele gevolgen daaraan verbonden.
De vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd!

Organisaties kunnen ook opteren voor het systeem van terugbetaling van de effectief door jou gemaakte kosten. Jij dient dan aankoopbewijzen in en zij betalen jou het 'voorgeschoten' bedrag terug. Dit systeem wordt wel niet vaak toegepast.
Een organisatie kan de twee systemen niet tegelijkertijd combineren.

 

Wat vooral van belang is voor jou als jobstudent, is dat je de vrijwilligersvergoeding met je inkomsten uit arbeid kan combineren zonder dat dit invloed heeft op je belastingen en dergelijke! Blijf dan wel onder de dag- en jaargrenzen!

Voor meer info kan je terecht bij de Jobdienst of op volgende website: www.vrijwilligersweb.be