Werken als zelfstandige of vrijwilliger

Zelfstandige arbeid, wat zijn de valkuilen

In de loop van het academiejaar zijn jobstudenten even duur als gewone werknemers. Daarom zoeken werkgevers naar andere mogelijkheden. Enquêteurs, televerkopers enz… worden daarom veelal als zelfstandigen aangeworven.

Let op! Wanneer je onder leiding en toezicht van de werkgever moet werken is er geen sprake van zelfstandige arbeid. Een zelfstandige is immers vrij om zelf zijn werk te organiseren. Hij levert het resultaat van een overeengekomen opdracht af, dit is inherent aan zijn zelfstandig statuut. Word je toch gevraagd om onder dergelijke voorwaarde onder het statuut van zelfstandige te werken, dan is er sprake van schijnzelfstandigheid. Het is er de werkgever dan alleen maar om te doen de hoge RSZ kosten te ontlopen en die ten jouwe laste te leggen. Dergelijke job doe je beter niet.

Een niet onbelangrijk feit om te bepalen wanneer het over schijnzelfstandigheid gaat is bijvoorbeeld wanneer je werkgever aan jou oplegt wat je als uurloon aan hem dient te factureren en op welke dagen en uren je moet werken. Een echte zelfstandige bepaalt dit zelf!

Dit wil niet zeggen dat werken als zelfstandige altijd negatief is, maar wanneer je voor dit statuut kiest moet je goed overwegen waar je aan begint.

Wanneer je als zelfstandige gaat werken, moet je weten dat je een aantal formaliteiten moet vervullen:

  • Je moet je aansluiten bij een sociale verzekeringskas en een bijdrage per kwartaal betalen. Hierop zijn vrijstellingen mogelijk, informeer je vooraf.
  • Je moet eventueel een btw-nummer aanvragen
  • Je moet je inschrijven in het handelsregister
  • Je moet facturen opmaken en een boekhouding bijhouden.

Elke zelfstandige is bovendien verplicht om zich ten laatste 1 dag voor de start van de zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze.

Informeer je dus vooraf en kom langs bij de Jobdienst!

Kan ik werken als vrijwilliger?

Je kan als student naast je verschillende stages en studentenjobs ook vrijwilligerswerk doen. Je helpt de samenleving er mee en het staat later goed op je CV.

Vrijwilligerswerk wordt geregeld met de wet van 3 juli 2005.

Aan vrijwilligersorganisaties wordt een aansprakelijkheids- en verzekeringsregime opgelegd, zo wordt de vrijwilliger beschermd.

Wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn mogen vrijwilligers ook een vergoeding per dag of per jaar ontvangen. Het betreft hier dus nooit 'loon' omdat dat enkel en alleen voorbehouden is voor werknemers.

In 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt het plafond van de kostenvergoeding €36,84 per dag en €1473,37 per jaar. Ga je over één van deze bedragen, dan kan je niet langer aanzien worden als vrijwilliger, maar word je beschouwd als werknemer met alle eventuele gevolgen daaraan verbonden.
De vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd!

Organisaties kunnen ook opteren voor het systeem van terugbetaling van de effectief door jou gemaakte kosten. Jij dient dan aankoopbewijzen in en zij betalen jou het 'voorgeschoten' bedrag terug. Dit systeem wordt wel niet vaak toegepast.
Een organisatie kan de twee systemen niet tegelijkertijd combineren.

Wat vooral van belang is voor jou als jobstudent, is dat je de vrijwilligersvergoeding met je inkomsten uit arbeid kan combineren zonder dat dit invloed heeft op je belastingen en dergelijke! Blijf dan wel onder de dag- en jaargrenzen!

Voor meer info kan je terecht bij de Jobdienst of op volgende website: www.vrijwilligersweb.be

Stad Gent heeft ook heel wat vrijwilligerswerk in aanbieding: www.vrijwilligerspunt.stad.gent

Contact

Jobdienst voor studenten