Zalen en terreinen reserveren

Accommodatie

je kunt volgende zalen en terreinen reserveren:

 • Sportzalen
 • Vergaderzalen
 • Patio (tafeltenniszaal)
 • Dojo (gevechtssportzaal)
 • Badmintonterreinen
 • Tennisterrein

Beschikbaarheid zalen

Je kunt de beschikbaarheid van de zalen van het sportcomplex online raadplegen

Hoe reserveren?

Om een reservatie te kunnen maken, moet je geregistreerd zijn in ons reservatiesysteem. UGent'ers registreren zich op het secretariaat met hun barcode-kaart/legitimatie-kaart, externen registreren met hun identiteitskaart.

Geregistreerde klanten kunnen reserveren:

 • Persoonlijk op het secretariaat tijdens de kantooruren, noodzakelijk voor alle seriereservaties (seriereservaties moeten onmiddellijk ter plaatse betaald worden!)
 • Telefonisch op het nummer 09/264.63.14 tijdens de kantooruren (enkel mogelijk voor enkelvoudige reservaties door geregistreerde AUGent klanten of erkende groeperingen)

Reservatieperiodes

Er zijn periodes in de loop van het academiejaar waarvoor reservaties kunnen aangevraagd worden.

Reservaties van sportzalen kunnen telkens aangevraagd worden vanaf de 1e dag van de maand die een periode voorafgaat, mits inachtneming van de reservatieprioriteiten (zie verder):

 • Periode 1: van 01/09 tot en met 31/10 (reservaties mogelijk vanaf 1 augustus)
 • Periode 2: van 01/11 tot en met 31/12 (reservaties mogelijk vanaf 1 oktober)
 • Periode 3: van 01/01 tot en met 29/02 (reservaties mogelijk vanaf 1 december)
 • Periode 4: van 01/03 tot en met 30/04 (reservaties mogelijk vanaf 1 februari)
 • Periode 5: van 01/05 tot en met 30/06 (reservaties mogelijk vanaf 1 april)
 • Periode 6: van 01/07 tot en met 31/08 (reservaties mogelijk vanaf 1 juni)

Reservaties van een badmintonveld kan telkens aangevraagd worden vanaf de 1e dag van de maand die een periode voorafgaat, mits inachtneming van de reservatieprioriteiten (zie verder):

 • Periode 1: van 01/10 tot en met 31/12 (reservaties mogelijk vanaf 1 september)
 • Periode 2: van 01/01 tot en met 31/03 (reservaties mogelijk vanaf 1 december)
 • Periode 3: van 01/04 tot en met 30/06 (reservaties mogelijk vanaf 1 maart)
 • Periode 4: van 01/07 tot en met 30/09 (reservaties mogelijk vanaf 1 juni)

In de loop van een periode kunnen steeds bijkomende losse reservaties (onder voorbehoud van beschikbaarheid) aangevraagd worden voor die periode.

Reservatieprioriteiten

Wie kan wat en wanneer reserveren?

1. Vanaf de 1e van de maand die een reservatieperiode voorafgaat: enkel UGent-diensten en faculteitskringen kunnen een seriereservatie (*) voor de huur van één sportterrein aanvragen.

2. Vanaf de 1ste van de maand die een reservatieperiode voorafgaat: alle UGent personeelsleden en studenten kunnen een seriereservatie(*) aanvragen voor de huur van één badminton terrein.

3. Vanaf de 11de van de maand die een reservatieperiode voorafgaat: elke geregistreerde klant die behoort tot de “Universitaire gemeenschap” kan een seriereservatie(*) aanvragen.

4. Vanaf de 11de van de maand die een reservatieperiode voorafgaat: iedereen die behoort tot de “Universitaire gemeenschap” kan een seriereservatie(*) aanvragen voor de huur van één badmintonterrein.

5. Vanaf de 21ste van de maand die een reservatieperiode voorafgaat: elke geregistreerde klant kan een reservatie aanvragen voor één of meerdere sportterreinen of badmintonterreinen.

(*)seriereservatie = meerdere reservaties (vaste dag en vast uur) binnen een zelfde reservatieperiode

Opvolging betalingen

Indien reservaties of annuleringen niet betaald worden,  zullen geen verdere reservaties kunnen gemaakt worden.