Op zoek naar een studiestage in België?

Voorbereiden op een stage

Als een stage deel uitmaakt van je studie, ga je in eerste instantie bij jouw faculteit aankloppen. Ga na welke de specifieke regels zijn binnen jouw opleiding.

  • Studiekiezer: in de studiefiches vind je info over stages in je opleiding.
  • Stagecoördinator, -verantwoordelijke of -begeleider: eerste aanspreekpunt en gids naar de juiste stageplaats.
  • Stage-informatie website faculteit/opleiding of via Ufora: je vindt er info zoals deadlines, stagehandleidingen, stageformulieren, een lijst met stageplaatsen of een stagedatabank.

Als stage geen deel uitmaakt van je opleiding kan je zelf op zoek gaan naar het opdoen van ervaring in het professionele leven, in vakantieperiodes of na de studie.

Stage zoeken

Bij sommige opleidingen vind je een stageplaats alleen via de stagecoördinator, bij andere zoek je bij voorkeur zelf.
Ook indien er geen stageverplichting is, maar je dit zelf wil realiseren tijdens je studie (vrijwillige stage) dien je zelf het initiatief te nemen om een goede stageplaats te vinden.

Enkele suggesties:

  • Gebruik het netwerk van jouw docenten: pols bij een docent die werkzaam is in een richting die je aanspreekt. Misschien vind je zo meteen ook een stagebegeleider.
  • Studentenverenigingen en -organisaties kunnen nuttige info bieden.
  • Vergeet je eigen netwerk niet: informeer bij medestudenten. Of misschien heb je een kennis, vriend of familielid die werkt bij een bedrijf waar je stage zou willen lopen?

Stagesites

Algemeen

Overheid en openbare diensten