Studiebegeleiding en advies

De UGent voorziet in een uitgebreid aanbod studiebegeleiding en advies tijdens je studies: je kan terecht bij studieadviseurs, studentenpsychologen, het Aanspreekpunt student & functiebeperking en de studie- en trajectbegeleiders van je faculteit.

Studieadviseurs

De studieadviseurs van de Afdeling Studieadvies bieden begeleiding bij inhoudelijke vragen over opleidingen, bij vragen over de haalbaarheid van je studies, over keuzemomenten en over flexibel studeren.  Je kan ook bij hen terecht voor advies i.v.m. het veranderen van opleiding (heroriëntering).

Aanspreekpunt student & functiebeperking

De medewerkers van het Aanspreekpunt voorzien specifieke begeleiding en ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Ze gaan samen met jou en in overleg met je opleiding op zoek naar redelijke aanpassingen om het studeren beter haalbaar te maken.

Studentenpsychologen

Word je tijdens je studies geconfronteerd met studieproblemen en/of persoonlijke/psychologische problemen, dan kan je terecht bij de studentenpsychologen van de Afdeling Studieadvies voor een persoonlijk gesprek of een groepstraining.

Monitoraten

In elke faculteit nemen de studie- en trajectbegeleiders van het monitoraat initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen. Je krijgt inhoudelijke begeleiding bij vakken, een aanbod studievaardigheden, advies over studievoortgang, geïndividualiseerd traject …

Visie

Visie op studentenbegeleiding aan de UGent

Contact

Afdeling Studieadvies