Begrijp je hoorcolleges

Algemene tips

Het academisch register dat je docenten gebruiken maakt het je in het begin vaak moeilijk om alles in het hoorcollege te begrijpen. Hou volgende tips in je achterhoofd wanneer je in de les zit:

 • Lees van tevoren de slides op Ufora en / of het stuk syllabus dat in de les zal worden behandeld. Zo zal je de structuur van de les en eventueel nieuwe woorden al leren kennen. Je bent beter voorbereid en zal de les dus ook beter kunnen volgen.
 • Stel vragen aan je medestudenten.
 • Stel vragen aan je docent of zijn/haar assistent(en), voor, tijdens of na de les.
 • Maak notities tijdens de les, ook al vind je dat alles op de slides / in de syllabus staat. Notuleren helpt je reeds een stuk van de leerstof te verwerken en zorgt ervoor dat je mee bent met de structuur. Bovendien hou je je aandacht bij de les.
 • Vergelijk je notities achteraf met die van je medestudenten. Zo kom je te weten of je notities volledig genoeg zijn.
 • Lees je notities steeds na voor de volgende les. Duid onduidelijkheden aan.
 • Neem de notities van de vorige les mee naar de volgende les: de meeste docenten beginnen met een samenvatting van de vorige les. Zo kan je  eventuele hiaten opvullen.

Tips voor goede notities

Denk mee terwijl je actief luistert

 • Waarover gaat de les?
 • Wat is de structuur en de opbouw van de les?
 • Begrijp je wat de lesgever zegt?
 • Wat zijn de hoofd- en bijzaken?
 • Welke klemtonen worden er gelegd?

 Pas je manier van noteren aan

 • Bestaat er een gedrukte cursus?
 • Volgt de lesgever de cursus?
 • Zijn er op voorhand slides beschikbaar?

Breng evenwicht in je notities

 • Noteer niet te veel zodat je nog kan luisteren naar wat er gezegd wordt en je geen overbodige dingen opschrijft. Je kan nooit alles van A tot Z noteren.
 • Noteer niet te weinig zodat de structuur die de lesgever volgt volledig in je notities terug te vinden is (kernpunten, nieuwe begrippen, ideeën, verbanden).
 • Structureer je notities. Gebruik daarvoor kleurtjes, pijlen, enz.

Ontwikkel je eigen notitiestijl

 • Beperk het gebruik van volzinnen.
 • Gebruik afkortingen.
 • Verwijs naar de slides.
 • Dateer en nummer je notities.

Lees de checklist van de collega's van de Arteveldehogeschool (pdf)