Geschreefd of niet?

Je kiest in een presentatie best voor een schreefloos lettertype zoals Calibri, Helvetica, Tahoma of Arial.

nietgeschreefd.png

In een geschreven tekst is dit net omgekeerd: daar kies je best een geschreefde letter.