Presentatietechniek

Redundantie

Jouw publiek verliest soms de aandacht, daarom moet je:

 • herhalen
 • herformuleren
 • gebruik maken van audiovisueel middel 

Op die manier kan de toehoorder terug de draad opnemen.

 

Plankenkoorts

bv. transpireren, hartkloppingen, benauwd gevoel, versnelde ademhaling, rood worden, droge mond, beven, stotteren, black-out.

Denk eraan dat het publiek niet altijd hoort of ziet dat je plankenkoorts hebt. 

Verminder jouw plankenkoorts door:

 • goed voorbereid te zijn,
 • jezelf in te beelden dat je een goede presentatie geeft,
 • rustig te ademen,
 • te oefenen voor vrienden of familie.

 

Ademhaling

 • Adem langzaam en rustig.
 • Neem je tijd: zet punten achter je zinnen, laat je komma’s horen.
 • Zeg niet alles in één adem want anders is door ademgebrek het einde van de zinnen niet hoorbaar/verstaanbaar.

 

Uitspraak

 • Let op het gebruik van moeilijke of ongebruikelijke woorden en let op de accenten.
 • Controleer in het woordenboek of je de juiste uitspraak kent en of je het accent goed legt.

 

Articulatie

 • Spreek niet te snel.
 • Beweeg de lippen, kaak en tong ontspannen.
 • Maak geen overdreven, onnatuurlijke articulatiebewegingen.
 • Spreek alle lettergrepen voldoende uit:
  • inslikken van klanken vermindert de verstaanbaarheid
  • laat het einde van een zin niet wegsterven

   

  Spreektempo

  • Traag spreken = plechtig, ernstig
  • Snel spreken = enthousiasme, dynamisme
  • Té traag = enerverend
  • Té snel = vermoeiend
  • Varieer spreektempo.

   

  Intonatie

  • Vermijd monotonie.
  • Varieer: spreek levendiger door toonhoogteverschillen in het stemgeluid: laat je emotie, overtuiging, enthousiasme horen. 

   

  Houding

  • Draai je naar de groep.
  • Sta rechtop en straal vertrouwen en openheid uit. 

   

  Beweging

  • Beweeg op een natuurlijke manier zonder heen en weer te lopen. 

   

  Gebaren

  • Controleer je gebaren en speel niet te veel met objecten of met je handen.
  • Overdrijf je gebaren niet: dit hindert de luisteraar.
  • Vermijd gewoontegebaren: stereotiepe, steeds terugkerende gebaren werken afleidend: hand door haar wrijven, bril verschuiven, opgooien van een krijtje, …

   

  Mimiek

  • Ondersteun het verbale door het niet-verbale.

  Een te vlak, uitdrukkingsloos gezicht tijdens het spreken gaat nogal eens samen met onvoldoende articuleren. Verlevendigen van de articulatie kan ook de totale gezichtsexpressie verlevendigen.

   

  Glimlach

  • Wees ontspannen.
  Een glimlach tovert een ontspannen houding en geeft het publiek een goed gevoel.

   

  Oogcontact

  • Kijk je publiek aan.
  • Vermijd één enkel persoon te fixeren of de indruk te geven tegen de muur of het plafond te praten.

   

  Kleding

  • Draag kleding die past bij het publiek waarvoor je spreekt en kleding die niet schokt.
  • Vermijd dat de aandacht van de boodschap afgeleid wordt door je kleding.